Samorząd radców prawnych świętował jubileusz 35-lecia

Dnia 23 września 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Krajowa Izba Radców Prawnych świętowała 35-lecie samorządu. Początek samorządu zawodowego radców prawnych datuje się na uchwaloną 6 lipca 1982 r. ustawę o radcach prawnych. W 1983 r. odbył się I Krajowy Zjazd Radców Prawnych, podczas którego wybrano władze pierwszej kadencji. Obecnie samorząd radcowski liczy blisko pięćdziesiąt tysięcy członków zrzeszonych w dziewiętnastu okręgowych izbach. Samorząd radców prawnych przez 35 lat istnienia rozwinął się i umocnił dzięki pracy i poświęceniu jego członków.

Podczas uroczystości zaprezentowano projekcję filmową obrazującą historię 35-lecia i najważniejsze wydarzenia samorządu, a także wirtualne Muzeum Historii Samorządu Zawodowego Radców Prawnych, z którym można się zapoznać na: www.muzeum.kirp.pl.

Wręczone zostały pamiątkowe medale wszystkim Prezesom KRRP oraz Dziekanom Okręgowych Izb Radców Prawnych.

Na zaproszenie Krajowej Rady Radców Prawnych w uroczystości wzięli udział znamienici goście: Paweł Mucha – Sekretarz Stanu – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Małgorzata Gersdorf – I Prezes Sądu Najwyższego, Ewa Polkowska – Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Dariusz Zawistowski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Jacek Trela – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Mariusz Białecki – Prezes Krajowej Rady Notarialnej, Tomasz Piłat – Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej, Sara Chandler – Prezes Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), Jose de Freitas – Wiceprezes Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) i Wojciech Buchajczuk – Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele reprezentujący samorządy zawodów zaufania publicznego, tj.: Krzysztof Burnos – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Michał Byliniak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Renata Cieszko – Sekretarz Krajowej Rady Kuratorów, Jadwiga Glumińska-Pawlicz – Prezes Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Zbigniew Kledyński – Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Anna Korbela – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Jacek Łukaszewicz – Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Michał Rytel z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu reprezentowali zasłużeni radcowie prawni: mec. Barbara Kras, mec. Krystyna Stoga, mec. Leszek Korczak, mec. Tomasz Scheffler i mec. Jan Łoziński.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami z uroczystości, które znajdują się: http://kirp.pl/samorzad-radcow-prawnych-swietowal-jubileusz/

Rzecznik Prasowy OIRP we Wrocławiu

r.pr. Marta Kruk

 

Opublikowano 27.09.2017 o 16:04 przez: Małgorzata Nierzewska