Terminy dodatkowe kolokwiów poprawkowych dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej

1) Dla aplikantów I roku - 23.11.2017 r. godz. 9:00 - Prawo cywilne (kolokwium w formie zadania pisemnego polegajacego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej). Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław.

2) Dla aplikantów II roku - 13.11.2017 r. godz. 9:00, sala wykładowa - Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne (kolokwium w formie zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej). Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.
- 20.11.2017 r. godz.14:00 , sala wykładowa - Prawo gospodarcze  (kolokwium w formie ustnej - 3 pytania). Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.
 

3) Dla aplikantów III roku - 23.11.2017 r. godz. 9:00, sala wykładowa - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe (kolokwium w formie zadania pisemnego polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postepowaniu sądowoadministracyjnym). Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław.

Opublikowano 06.11.2017 o 12:38 przez: Jacek Krajewski