Dodatkowe terminy kolokwiów dla I roku aplikacji radcowskiej

W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 518/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 20 listopada 2017 r., w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu kolokwium poprawkowego dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej w 2017 roku, wraz z przepisami porządkowymi obowiązującymi aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

Kolokwium dla I roku aplikacji radcowskiej:
- 5.12.2017 r. - Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości. Kolokwium odbędzie się w sali wykładowej na I piętrze, w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

- 27.11.2017 r. - Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej - dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

Załączniki:

Opublikowano 20.11.2017 o 14:15 przez: Jacek Krajewski