Szkolenie wyjazdowe w Karpaczu 12-14.01.2018 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu zaprasza na szkolenie wyjazdowe w Karpaczu w terminie 12-14.01.2018 r.

Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie islamu - konsekwencje na gruncie polskiego porządku prawnego. Wyzwania dla radców prawnych dr hab. Mirosław Sadowski prof. nadzw. UWr – Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Kierownik Pracowni Badań Praw Orientalnych, radca prawny, Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu

Hotel Dziki Potok, ul. Myśliwska 22, Karpacz

Koszt szkolenia dla radców prawnych z OIRP we Wrocławiu: 400,00 zł od osoby (szkolenie dofinansowane przez OIRP we Wrocławiu).

Dofinansowanie z OIRP we Wrocławiu dotyczy tylko radców prawnych, którzy mają opłacone składki członkowskie do końca listopada 2017 r. (informacje o stanie konta składek pod numerem telefonu: 71 793 70 94 do 96.wewn. 3).

Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność złożonych deklaracji i dokonania pełnej wpłaty w terminie do 21 grudnia 2017 r.

W przypadku braku wystarczającej liczby osób chętnych Rada OIRP we Wrocławiu może zrezygnować z przeprowadzenia szkolenia.

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu zamieszczona jest w załączniku do pobrania. Wypełnioną należy dostarczyć do biura Izby osobiście, pocztą tradycyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, lecz fizyczne przekazanie deklaracji) lub elektroniczną na adres: szkolenia@oirp.wroclaw.pl, bądź faksem: 71 793 70 94 do 96.

Osoby, które nie dostarczą deklaracji zgłoszeniowej i nie dokonają opłaty za szkolenie do 21 grudnia 2017 r., nie są brane pod uwagę przy wpisie na listę wyjazdową.

Informujemy, że w piątek wieczorem odbędą się II Mistrzostwa o Puchar Dziekana w Piłkarzyki.

Zobacz wydarzenie w kalendarzu
Opublikowano 24.11.2017 o 12:21 przez: Lilianna Szot