UWAGA! 2 OSTATNIE SZKOLENIA STACJONARNE!

UWAGA! 2 ostatnie szkolenia stacjonarne w kończącym się cyklu szkoleniowym

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu w związku z kończącym się III Cyklem Szkoleniowym (2015-2017) zaprasza do udziału w dwóch ostatnich szkoleniach, które odbędą się w hotelu SCANDIC, przy ul. Piłsudskiego 49-57.

 

18 grudnia 2017 r. w godz. 17.30 – 20.00 - 6 punktów

Nowe powinności i obowiązki dotyczące postępowania z danymi osobowymi wprowadzane przez Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) – Sebastian Zalipski - radca prawny Politechniki Wrocławskiej, szef Działu Organizacyjnego i Administrator Bezpieczeństwa Informacji tej Uczelni, Współpracownik m.in. wydawnictwa „IT w Administracji”, trener i autor publikacji i artykułów z zakresu podpisu elektronicznego, informatyzacji jednostek administracji publicznej oraz prawa o szkolnictwie wyższym

Miejsce: Hotel SCANDIC, ul. Piłsudskiego 49-57, sala konferencyjna ECO

Koszt: 50 zł/os

 

28 grudnia 2017 r. w godz. 17.30 – 20.00 - 6 punktów

Zasady etyki w praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego - Leszek Korczak – radca prawny, Dziekan OIRP we Wrocławiu, Wiceprezes KRRP

Miejsce: Hotel SCANDIC, ul. Piłsudskiego 49-57, sala konferencyjna ECO

Koszt: 50 zł/os

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl (imię i nazwisko, nr wpisu, telefon, dane do faktury) z jednoczesną wpłatą na konto OIRP
we Wrocławiu: 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320.

Punkty będą naliczane na podstawie listy obecności i dokonanych wpłat.

Opublikowano 28.11.2017 o 09:46 przez: Małgorzata Nierzewska