MIĘDZYNARODOWY KONKURS KRASOMÓWCZY DLA APLIKANTÓW - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Komisja Zagraniczna przy OIRP we Wrocławiu informuje, iż w dniach 23-24 marzec b.r. odbędzie się w OIRP w Poznaniu konkurs krasmówczy organizowany przez Komisję Praw Człowieka przy Federacji Adwokatur Europejskich.

Konkurs skierowany jest do aplikantów I lub II roku (do 26 roku życia) i polega na przygotowaniu, a następnie wygłoszeniu w języku angielskim mowy dotyczącej sprawy z Konwencji Praw Człowieka. Główną nagrodą w konkursie jest udział zwycięzcy w Kongresie Federacji Adwokatur Europejskich w Bolonii w dniach 17-19 maj.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie e-mail wraz z informacją o poziomie j. angielskiegi na adres: biuro.rady@oirp.wroclaw.pl do 12 marca b.r.

W załączeniuj szczegóły konkursu w j. angielskim.

Opublikowano 06.03.2018 o 22:18 przez: Marta Kruk