Podsumowanie konferencji IV Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Szanowni Państwo,

w dniach 10-11 kwietnia 2018 r. na Uniwersytetcie Wrocławskim odbyła się konferencja - 4. Forum Prawa Mediów Elektronicznych, której jednym z organizatorów była Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu. Tematyka wydarzenia skupiała się wokół zagadnień związanych z reformą ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia RODO, które od 25 maja br. jest stosowane. Poniżej prezentujemy wypowiedzi przedstawicieli organizatorów podsumowujące konferencję:

"Za niebywały sukces konferencji należy uznać stworzenie forum wymiany poglądów zarówno dla środowiska akademickiego, jak i praktyków. Frekwencja podczas wydarzenia oraz warsztatów jest powodem do radości, gdyż pozostaje dowodem na zwiększającą się świadomość prawników w zakresie ochrony danych osobowych - mówi prof. Jacek Gołaczyński, Organizator 4. Forum Prawa Mediów Elektronicznych.

"Z perspektywy radców prawnych z uwagi na dynamicznie zmieniający się stan prawny niezwykle istotnym jest ustawiczne kształcenie. Wyzwaniem, z którym w najbliższym czasie będą zmuszeni się zmierzyć profesjonalni pełnomocnicy jest RODO. Konferencja, której OIRP Wrocław był współorganizatorem, spełniła swoją rolę edukacyjną stając się jednocześnie forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami a przedstawicielami nauki" - zwraca uwagę r. pr. Leszek Korczak, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Statystyki konferencji:

- ok. 550 uczestników biernych, warsztaty w dniu 10 kwietnia – 280 uczestników biernych, warsztaty w dniu 11 kwietnia – 240 uczestników biernych;

- 42 prelegentów;

- 7 sponsorów;

- 18 patronatów honorowych;

- 9 patronatów medialnych.

Organizatorzy:

- Uniwersytet Wrocławski,

- Uniwersytet Opolski,

- Uniwersytet Szczeciński,

- OIRP Wrocław,

- Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Również dziennik Rzeczpospolita, który objął wydarzenie współorganizowane przez OIRP we Wrocławiu patronatem medialnym, obuplikował artykuł podsumowujący konferencję. W imieniu wrocławskiej Izby wypowiedzi udzieliła Rzecznik Prasowy mec. Marta Kruk, Wiceprezes KIRP i Dziekan OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak, a także z ramienia organizatora Forum prof. dr hab. Jacek Gołaczyński. Zachcamy do lektury !

http://www.rp.pl/Firma/305149984-RODO-firmy-niepotrzebnie-prosza-o-zgody-marketingowe.html

Jednocześnie miło nam poinformować, iż 5. Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbędzie się na Uniwersytecie Opolskim w dniach 9-10 kwietnia 2019 r. 

Rzecznik Prasowy OIRP we Wrocławiu

r.pr. Marta Kruk

Opublikowano 14.05.2018 o 12:00 przez: Agata Bartczyszyn