Wybitni angielscy adwokaci i sędziowie szkolili w ostatni weekend radców i aplikantów w OIRP we Wrocławiu

W dniach 15-16 czerwca gościliśmy w naszej Izbie trzech znamienitych gości: adwokata, Pełnomocnika Korony(QC) Andrew Hochhauser’a, sędziego (QC, HHJ) Patricka Thomas’a oraz naszego rodaka z pochodzenia, który jest doradcą obecnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoadwokata (Eng.barrister) Damiana Falkowskiego. Angielscy trenerzy już po raz drugi przyjechali do wrocławskiej OIRP, aby prowadzić warsztaty z technik przesłuchań świadków i argumentacji prawniczej dla radców i aplikantów radcowskich. Jako że pierwsza edycja warsztatów została bardzo wysoko oceniona przez jego uczestników, Komisja Zagraniczna wraz z Radą OIRP we Wrocławiu podjęła decyzję o powtórzeniu warsztatów.

Tym razem szkolenie było prowadzone także przez bardzo doświadczonego angielskiego sędziego, co przełożyło się bezpośrednio na jego wysokie walory. Program szkolenia obejmował zajęcia prowadzone w ramach sesji plenarnych oraz warsztatów. Na sesjach plenarnych trenerzy omówili metodę Hampelstosowaną w praktycznym szkoleniu adeptów prawa w Anglii i Szkocji, a także odgrywali sceny z elementów wystąpień sądowych i technik przesłuchania świadków. Prezentacje zostały wzbogacone o anegdoty z życia zawodowego, ciekawe kazusy i odpowiednią dawkę angielskiego poczucia humoru.

Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy analizowali w grupach istotne elementy stanu faktycznego i prawnego, argumenty reprezentowanej w sprawie strony oraz wspólnie oceniali możliwość ich podważenia przez stronę przeciwną w celu przygotowania kontrargumentów. Drugi dzień szkolenia obejmował m.in. ćwiczenia z zakresu technik przesłuchań świadków (ang. Examination in Chief i Cross-Examination) oraz retoryki stosowanej przez angielskich adwokatów w mowach końcowych. Podczas sobotniej sesji plenarnej trenerzy i uczestnicy dyskutowali także na temat kwestii etycznych t.j. konfliktu interesów, tajemnicy radcowskiej, świadczenia pomocy prawnej w ramach stosunku pracy etc. Pod koniec sesji prowadzący zapoznali uczestników ze Skeletons of Argument, pismem składanym tuż przed rozprawą główną,które stanowi zwięzłe (succinct) podsumowanie sprawy składane sądowi przez pełnomocnika procesowego (counsel), zawierające wykaz zagadnień prawnych i powołanych orzeczeń, zwięzłe streszczenie faktów, kwestii spornych i niespornych oraz najważniejszych argumentów przemawiających za rozstrzygnięciem sprawy na korzyść naszego klienta.

Warsztaty i tym razem okazały się bardzo udane, a jego uczestnicy wyrazili wiele pozytywnych opinii.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa, a zaproszeni goście podziękowali kwiatami i obietnicami powrotu do Wrocławia, pozostając pod wrażeniem gościnności i życzliwości z jaką się spotkali we wrocławskiej OIRP.

Opublikowano 21.06.2018 o 08:11 przez: Marta Kruk