Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia publicznego prawa ochrony konkurencji

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu zaprasza na szkolenie czwartkowe:

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia publicznego prawa ochrony konkurencji - Arkadiusz Turczyn, radca prawny wpisany na listę OIRP w Warszawie, starszy asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, doktor nauk prawnych, wykładowca Uczelni Łazarskiego. Prowadził również wykłady szkoleniowe dla adwokatów z Izby Adwokackiej w Warszawie i Izby Adwokackiej w Łodzi oraz radców prawnych z OIRP w Warszawie oraz dla Wolters Kluwer S.A., autor licznych publikacji, członek International Law Association. specjalizacje praktyczne: rozwiązywanie sporów (ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przed Sądem Najwyższym oraz oceny ryzyka procesowego i opracowywania strategii procesowych), polskie i unijne prawo gospodarcze, w tym w szczególności publiczne i prywatne prawo ochrony konkurencji (zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prywatnoprawne dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia publicznego prawa konkurencji), prawo cywilne, prawo konsumenckie.

20.09.2018 r. , godz. 17.00-19.30, OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, sala wykładowa, I piętro

Uczestnictwo w tzw. czwartkach radcowskich jest nieodpłatne dla radców prawnych. Za udział można uzyskać 6 punktów.

Punkty naliczane będą na podstawie podpisanej listy obecności.

Obowiązują wcześniejsze zapisy

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl lub przez Extranet.

Liczba miejsc ograniczona!

 

Zobacz wydarzenie w kalendarzu
Opublikowano 21.08.2018 o 09:53 przez: Lilianna Szot