Wnioski o Patrona

Prosimy o składanie wniosków o przydzielenie patrona - radcy prawnego (wzór wniosku w załączniku poniżej), który na sprawowanie funkcji patrona wyraził pisemną zgodę i złożył w dwóch egzemplarzach stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia w załączniku poniżej), lub wniosku o przydzielenie patrona z urzędu (proszę składać oświadczenia bez nr wpisu Aplikanta, numer wpisu Aplikanta będzie Państwu nadany w późniejszym terminie).

Patron może być z innej Izby - w takiej sytuacji należy dodatkowo złożyć potwierdzone przez Dziekana Rady oświadczenie z macierzystej Izby Patrona, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych (§ 11 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej – zał. do Uchwały Nr 294/X/2018 Prezydium KIRP z dnia 12 lipca 2018 r.).

Wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona w załączniku poniżej.

Wnioski dotyczące patronatu można składać do dnia 30 listopada 2018 r.

Wnioski dotyczące przydzielenia patrona z urzędu można składać do dnia 20 grudnia 2018 r.

Opublikowano 09.10.2018 o 15:52 przez: Beata Kozieł