Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Informacja Sekretarza Rady OIRP We Wrocławiu o stanowisku OBSiL w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej w wyniku wypełniania kart pomocy nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z wątpliwościami wynikającymi z analizy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – wypełniania karty pomocy w części A poz. 6 i 7 oraz części B, w kontekście obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przedstawiam, do zapoznania się, stanowisko OBSiL KRRP z dnia 28 stycznia 2019 roku.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz OIRP we Wrocławiu

Agnieszka Templin

Opublikowano 06.02.2019 o 10:14 przez: Lilianna Szot