Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Prośba o aktualizację i sprawdzenie danych

Szanowni Państwo,
Z dniem 1.04.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejesterze Sądowym, która upoważnia m.in. do złożenia sprawozdania finansowego do repozytorium dokumentow finansowych adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego, których dane udostępniła NSA I KRRP sądom i Ministerstwu Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu informatycznego (art.601 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych). Dane te są udostępniane jednak wtedy, gdy w systemie jest ujawniony ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo i podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem, osobistym. Dane radców prawnych są pobierane z systemu ewidencji danych SORP, którym dysponują okręgowe izby radców prawnych. Zatem bardzo istotną sprawą jest aby te informacje były AKTUALNE i KOMPLETNE (w szczególności nr PESEL).

Wobec powyższego apelujemy do Państwa o pilne sprawdzenie i aktualizację swoich danych zgłoszonych w biurze OIRP we Wrocławiu

 

 

Opublikowano 14.03.2019 o 13:29 przez: Małgorzata Nierzewska