Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Kolokwium dla aplikantów II roku (II termin i kolokwium poprawkowe)

W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 11/07/2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 09 lipca 2019r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu kolokwium i terminu kolokwium poprawkowego dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej, oraz przepisy porządkowe obowiązujące aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

- 19.08.2019 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu pozwu. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Apollo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

- 29.08.2019 r. - Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postepowanie karnoskarbowe, kodks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenie - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polagającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, na sali wykładowej (I piętro). Godzina rozpoczęcia kolokwium zostanie podana w najbliższym czasie.

Oświadczenie aplikanta o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, oraz o akceptacji warunków z tym związanych - będzie rozdawane do wypełnienia przy rejestracji - przed samym kolokwium.

Opublikowano 09.07.2019 o 15:28 przez: Jacek Krajewski