Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Reforma procedury cywilnej - jesienny cykl szkoleń

Szanowni Państwo,

w związku z podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 24 lipca 2019 r. nowelizacją KPC, Komisja d/s doskonalenia zawodowego zaprasza na jesienny cykl szkoleń poświęconych tematyce zmian w procedurze cywilnej w następujących terminach:

5 października 2019 r. - sala Uniwersytetu Wrocławskiego - SSO Grzegorz Karaś

19 października 2019 r. - sala Uniwersytetu Wrocławskiego - SSO Grzegorz Karaś

22 listopada 2019 r. - sala Uniwersytetu Wrocławskiego - SSR Maciej Klonowski - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości , gdzie pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Prawa Cywilnego Procesowego w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego, brał czynny udział w pracach nad reformą procedury cywilnej wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019r., SSR Paweł Mroczkowski - dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego, w latach 2016-2019 koordynator prac nad nowelizacją KPC.

Szczegóły dotyczące w/w szkoleń, godziny rozpoczęcia oraz numery sal podane zostaną w ogłoszeniach na naszej stronie internetowej, które ukażą się począwszy od 2 września 2019 r. Wówczas też rozpocznie się rejestracja uczestników szkoleń, na które serdecznie zapraszamy!

Opublikowano 01.08.2019 o 12:23 przez: Lilianna Szot