Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Kolokwium dla aplikantów I oraz II roku aplikacji radcowskiej

W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 15/08/2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 13 sierpnia 2019 r., w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów i kolokwiów poprawkowych dla aplikantów I i II roku aplikacji radcowskiej w 2019 roku, wraz z przepisami porządkowymi obowiązującymi aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

Kolokwium dla I roku aplikacji radcowskiej:

- 07.10.2019 r. - Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

- 14.10.2019 r. - Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

- 4, 5 i 6.11.2019 r. - Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej - dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP na parterze, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywął się egzamin. Rozpoczęcie kolokwium w dniu 4.11.2019 r. o godz. 9.00, natomiast w dniach 5 i 6.11.2019 r. o godz. 12.00.

Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

- 12, 13, 14 i 15.11.2019 r. - Prawo gospodarcze - kolokwium w formie ustnej - trzy pytania z prawa gospodarczego. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP na parterze, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywał się egzamin. Rozpoczęcie kolokwium w dniach 12, 13 i 14.11.2019 r. o godz. 15.00, natomiast w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12.00.

Opublikowano 14.08.2019 o 08:30 przez: Jacek Krajewski