Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Wyniki kolokwium II roku aplikacji z prawa karnego - z dnia 01.10.2021r.
  Opublikowano: 11.10.2021, 13:56 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium II roku aplikacji - z PRAWA KARNEGO, przeprowadzonego w dniu 01 października 2021, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej
 • Wyniki kolokwium III roku aplikacji z PPSA - z dnia 21.09.2021r.
  Opublikowano: 04.10.2021, 15:25 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium III roku aplikacji - z PPSA, przeprowadzonego w dniu 21 września 2021, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej
 • Wyniki kolokwium II roku aplikacji z prawa rodzinnego - z dnia 24.09.2021r.
  Opublikowano: 04.10.2021, 15:01 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium II roku aplikacji - z PRAWA RODZINNEGO, przeprowadzonego w dniu 24 września 2021, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej
 • Wyniki kolokwium II roku aplikacji z KSH - z dnia 13.09.2021r.
  Opublikowano: 04.10.2021, 11:02 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium II roku aplikacji - z KSH, przeprowadzonego w dniu 13 września 2021, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej
 • Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2022
  Opublikowano: 01.10.2021, 14:18 przez: Małgorzata Nierzewska

  Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

  na rok szkoleniowy 2022

  dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską

   

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

  Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2022 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów nie wcześniej niż po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu, a najpóźniej do dnia 27 października 2021 r. Uchwały stwiedzające wynik egzaminu zostały do Państwa wysłane w dniu 29.09.2021r.

  Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8 (Dział Aplikacji - III piętro – pokój 317, w godz. 9.00-14.00), albo wysłać go pocztą na adres: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.

  Do wniosku o wpis (w załączniku poniżej) na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych); wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

  • oświadczenie (w załączniku poniżej) o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),

  • oświadczenie (w załączniku poniżej) o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich),

  • potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis na listę aplikantów w wysokości 280 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych), na konto OIRP Wrocław: PKO 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859 .

  oryginał odpisu dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

  Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prosi również o taką informację na piśmie.

  Informacja dotycząca PATRONATU zostanie opublikowana w oddzielnym komunikacie.

  Planowany termin ślubowania aplikantów: 16 grudnia 2021 r. godz. 1400

  Czytaj dalej