Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Kolokwium dla aplikantów I, II i III roku
  Opublikowano: 09.11.2020, 13:06 przez: Agata Bartczyszyn

  W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 13/11/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium dla aplikantów I, II, III roku aplikacji radcowskiej.

  1. dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej:
  1. Dnia 25.11.2020 r. - Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pisma procesowego wszczynającego postępowanie rozpoznawcze bądź środka odwoławczego lub opinii o ich niecelowości,
  2. Dnia 03.12.2020 r. - Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej
  3. W dniach 07-09.12.2020 r.- Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych);

   

  1. dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej:
  1. Dnia 27.11.2020 r. - Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy, lub opinii prawnej,
  2. W dniach 30.11.2020 – 02.12.2020 r. - Prawo gospodarcze - kolokwium w formie ustnej (trzy pytania z prawa gospodarczego),

   

  1. dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej:
  1. Dnia 17.11.2020 r. - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych),
  2. Dnia 23.11.2020 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego, polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

  Podczas powyższego kolokwium aplikantów obowiązują Przepisy porządkowe uchwalone Uchwałą Nr 2/03/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku aplikacji radcowskiej podczas kolokwiów w 2020 roku oraz Uchwała Nr 12/11/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kolokwium pisemnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

   

  Czytaj dalej
 • Wyniki kolokwium I roku aplikacji z postępowania cywilnego - z dnia 19.10.2020r.
  Opublikowano: 10.11.2020, 15:20 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium I roku aplikacji - z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, przeprowadzonego w dniu 19 października 2020, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej
 • Wyniki kolokwium I roku aplikacji z prawa cywilnego - z dnia 14.10.2020r.
  Opublikowano: 09.11.2020, 14:32 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium I roku aplikacji - z PRAWA CYWILNEGO, przeprowadzonego w dniu 14 października 2020, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej
 • Uchwała Prezydium Rady OIRP we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kolokwium pisemnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
  Opublikowano: 06.11.2020, 14:23 przez: Agata Bartczyszyn

  W załączniku znajduje się Uchwała nr 12/11/2020  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kolokwium pisemnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wraz z Załącznikiem - Przepisami porządkowymi obowiązującymi aplikantów na kolokwium przeprowadzanym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

  Czytaj dalej
 • Zgłoszenia radców prawnych i aplikantów do pomocy uczestnikom protestów
  Opublikowano: 29.10.2020, 11:54 przez: Małgorzata Nierzewska
  Radcowie prawni i aplikanci radcowscy z Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu pomagają osobom poszkodowanym i zatrzymanym!
  Radców prawnych i aplikantów radcowskich deklarujących swoją pomoc  w związku z trwającymi protestami, będącymi reakcją na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. zachęcamy do wypełnienia zgłoszenia https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeSyyCXySos8V.../viewform
  W załączniku znajduje się klauzula informacyjna RODO
  Czytaj dalej