Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Wyniki egzaminu radcowskiego KOMISJA EGZ. Nr 2
  Opublikowano: 17.06.2021, 17:10 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajdują się wyniki z Egzaminu Radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 18-21 maja 2021 r. - z Komisji Egzaminacyjnej Nr 2, według kodu z ostatniego dnia egzaminu.

  Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA.

  Czytaj dalej
 • Wyniki egzaminu radcowskiego KOMISJA EGZ. Nr 3
  Opublikowano: 17.06.2021, 15:23 przez: Jacek Krajewski

  W załączeniu poniżej znajdują się wyniki z Komisji Egzaminacyjnej Nr 3, które przystąpiły do egzaminu radcowskiego w dniach 18-21 maja 2021 r.

  Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA

  Czytaj dalej
 • Wyniki konkursu „Nowe technologie na start! Rozpocznij karierę z radcą prawnym”
  Opublikowano: 15.06.2021, 16:58 przez: Lilianna Szot

  Mamy wielką przyjemność ogłosić, że jury konkursowe (w składzie: Pan Dziekan Tomasz Scheffler, Pani Mecenas Marta Kruk, Pan Mecenas Michał Skrzywanek oraz Pan Mecenas Sławomir Szczerba) wyłoniło trzech laureatów konkursu „Nowe technologie na start! Rozpocznij karierę z radcą prawnym” organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe BPK LegalNet działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

  Laureatami konkursu zostali:

  • Wojciech Bernacki
  • Mateusz Dominiczak
  • Andrzej Rządkowski

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

  Niezwykle cieszy nas wysoki poziom prac konkursowych oraz zainteresowanie młodych prawników tematyką prawa nowych technologii. Przypominamy, że konkurs skierowany był do studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a jego celem była edukacja studentów w zakresie wybranych zagadnień prawa nowych technologii oraz promocja zawodu radcy prawnego jako zawodu otwartego na wyzwania technologiczne w sferze prawnej. Nagrodami w konkursie są odpłatne staże studenckie w trzech wrocławskich kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie nowych technologii.

 • Legal Hackathon - maraton programowania w branży prawniczej
  Opublikowano: 07.06.2021, 15:19 przez: Lilianna Szot

  Szanowni Państwo,

  Już w czerwcu rusza Legal Hackaton!

  Polska edycja corocznego maratonu programowania w branży prawniczej odbędzie się w dn. 18-20 czerwca i jest organizowana przez Wolters Kluwer Polska. To bezpłatne wydarzenie online, na które zapraszamy m.in. prawników, programistów, grafików, menedżerów projektu i analityków biznesowych.

  Szczegóły w załączniku.

  Czytaj dalej
 • Konkurs „Nowe technologie na start - rozpocznij karierę z radcą prawnym"
  Opublikowano: 07.05.2021, 15:29 przez: Lilianna Szot

  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wrocławiu we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym BPK LegalNet działającym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje konkurs „Nowe technologie na start - rozpocznij karierę z radcą prawnym”.

  Konkurs skierowany jest do studentów prawa studiujących na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego celem jest edukacja studentów w zakresie wybranych zagadnień prawa nowych technologii oraz promocja zawodu radcy prawnego jako zawodu otwartego na wyzwania technologiczne w sferze prawnej.

  Konkurs polega na rozwiązaniu kazusu konkursowego z zakresu prawa nowych technologii, którego treść zostanie opublikowana w dniu 13 maja 2021 r. Rozwiązania kazusu należy przesyłać do dnia 31 maja 2021 r. na skrzynkę mailową Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej (nowetechnologie@oirp.wroclaw.pl). Nagrodami w konkursie są miesięczne odpłatne staże we wrocławskich kancelariach specjalizujących się w prawie nowych technologii. Więcej szczegółów w Regulaminie, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie serdecznie zapraszamy na specjalne warsztaty online, które odbędą się w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 18:00 (pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4865cd96484d4f03a66f6758b17ca0c3%40thread.tacv2/1620301971876?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a120bbc9-f37c-44bf-8d40-762ddcca0d8b%22%7d).

  W trakcie warsztatów partnerzy kancelarii, w których laureaci konkursu odbędą zwycięski staż, omówią zagadnienia związane z tematyką konkursu.

  Szczegóły dotyczące konkursu i warsztatów odnajdą Państwo na stronie wydarzenia:
  Na Facebooku: https://www.facebook.com/events/828295501228203
  Na LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/nowetechnologienastart-rozpoczn6796030084986802176/

  Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

  Akceptacja Regulaminu konkursowego przez uczestnika następuje poprzez przesłanie rozwiązania kazusu.

  Czytaj dalej