Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • ZPP zaprasza na II Rajd Alpejski
  Opublikowano: 18.12.2018, 17:26 przez: Małgorzata Nierzewska

  Zarząd Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na II Rajd Alpejski. Przyszła edycja rajdu będzie trekkingiem wokół Mont Blanc. Tour ten uznawanym jest za jeden z najpiękniejszych na świecie, albowiem biegnie przez zielone przełęcze oraz lazurowe jeziora, nad którymi wspinają się majestatyczne góry z ośnieżonymi szczytami. Niewątpliwym atutem rajdu jest kulturowa różnorodność, gdyż jego trasa wiedzie przez trzy kraje alpejskie: Francję, Włochy oraz Szwajcarię. Trekking zaczniemy od północnej strony Mont Blanc w miejscowości Chamonix, potocznie zwanej ,,mekką wspinaczy’’. Następnie skierujemy się (odwrotnie do wskazówek zegara) na zachód, później na południe do Cournmayer i dalej do Trientu, by w końcu znaleźć się z powrotem w kurorcie u podnóża Białej Góry. Z pewnością uczestnicy winni dysponować dobrą kondycją fizyczną, jednak trasa rajdu zawiera alternatywne, krótsze odcinki, które nie powinny stanowić trudności dla osób w słabszej formie.

 • Konferencja pt. "Umowy o zatrudnienie – rodzaje, charakter oraz skutki ich zawarcia w sferze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych"
  Opublikowano: 22.10.2018, 14:10 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Zakład Prawa Pracy przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zapraszają na konferencję pt. "Umowy o zatrudnienie – rodzaje, charakter oraz skutki ich zawarcia w sferze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych", która odbędzie się w dn. 23.11.2018 r. we Wrocławiu. Szczegółowe informacje, program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach. Za udział w konferencji radcom prawnym przysługuje 5 punktów szkoleniowych.

  Czytaj dalej
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie procedur udostępniania dokumentów niejawnych i uczestnictwa z dokumentami niejawnymi przez aplikantów radcowskich
  Opublikowano: 18.10.2018, 13:14 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Proszę o zapoznanie się i przestrzeganie zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu nr 022-46/18/PO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedur udostępniania dokumentów niejawnych i uczestnictwa z dokumentami niejawnymi przez aplikantów radcowskich.

  Czytaj dalej
 • Studia podyplomowe "prawo nowych technologii" -rekrutacja do 26.10.2018 r.
  Opublikowano: 04.10.2018, 12:56 przez: Janusz Woźny

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk CENTRUM PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII ogłasza rekrutację na I Edycję studiów podyplomowych„PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII”

  Czas trwania studiów: dwa semestry (listopad 2018 – czerwiec 2019)
  Adresaci studiów podyplomowych: prawnicy oraz osoby zarządzające projektami, w szczególności w sektorze technologicznym, informatycznym i mediów, a także pracownicy instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialni za obszar nowych technologii. Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.

  Cel studiów podyplomowych: przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii zapewniającym przygotowanie do stosowania tego prawa w praktyce. W szczególności w programie znajdują się zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (know-how), strategie ochrony wynalazków w sektorze informatycznym i biotechnologicznym, zagadnienia handlu elektronicznego i umów w gospodarce cyfrowej, płatności elektronicznych oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji.

  Wykładowcy: pracownicy naukowi: INP PAN; UW, UJ, UAM, UŚ, UŁ i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitni praktycy z wiodących przedsiębiorstw branży nowych technologii i przemysłu.

  Koszt studiów: 5500 zł
  Termin składania dokumentów: do 26 października 2018 r.

  Szczegółowe informacje: na stronie www:inp.pan.pl

   

 • Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego
  Opublikowano: 03.10.2018, 09:56 przez: Lilianna Szot

  W dniu 22 września 2018 r. na posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych podjęto Uchwałę w sprawie tłumaczeń nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządów prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy „Kancelaria Radcy Prawnego” na język angielski.

  Duży wkład w pracach nad unormowaniem i usystematyzowaniem w/w nazewnictwa miała Komisja ds. współpracy z zagranicą działająca przy OIRP we Wrocławiu.

  Powszechnie przyjęte posługiwanie się w obrocie międzynarodowym tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego jako „legal adviser” lub „legal adviser” nie oddajezakresu kompetencji osób wykonujących ten zawód i sugeruje jedynie doradztwo prawne bez reprezentowania klientów przed sądami. Powyższa nazwa nie oddaje w pełni kompetencji radcy prawnego, a ponadto może być odnoszona do osób, które nie ukończyły studiów prawniczych. KRRP przyjęła tłumaczenie zawodu radcy prawnego jako „attorney-at-law”.

  Poniżej prezentujemy pełna listę tłumaczeń przyjętych w Uchwale:

  Nazwa polska   Nazwa angielska
  radca prawny attorney-at-law

  aplikant radcowski/

  aplikantka radcowska

  trainee attorney-at-law /
  trainee attorney-at-law
  Kancelaria Radcy Prawnego /
  Kancelaria Radców Prawnych
  Law Firm of Attorney-at-Law /
  Law Firm of Attorneys-at-Law
  Okręgowa Izba Radców Prawnych w [nazwa miasta] [city name] Bar Association of Attorneys-at-Law /
  [city name] Bar Association
  samorząd radców prawnych The National Bar of Attorneys-at-Law
  Krajowa Rada Radców Prawnych The National Bar Council of Attorneys-at-Law
  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych The Board of the National Bar Council of Attorneys-at-Law

  W załączeniu pełen teks uchwały.

  Czytaj dalej