Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Odszedł prof. Bogusław Bednarek
  Opublikowano: 27.10.2020, 18:57 przez: Małgorzata Nierzewska

  Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Bogusława Bednarka – legendy wrocławskiej polonistyki, wykładowcy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autora wielu publikacji. Prof. Bogusław Bednarek od wielu lat kształcił wrocławskich aplikantów radcowskich z zakresu retoryki. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
  Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy OIRP we Wrocławiu

 • Wyniki kolokwium II roku aplikacji z prawa spółek handlowych - z dnia 12.10.2020r.
  Opublikowano: 27.10.2020, 14:38 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium II roku aplikacji - z PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH, przeprowadzonego w dniu 12 października 2020, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej
 • WEBINAR: Digitalizacja kancelarii – nowe szanse i wyzwania
  Opublikowano: 27.10.2020, 11:54 przez: Lilianna Szot

  Szanowni Państwo,

  Wydawnictwo Wolters Kluwer we współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych zapraszają członków samorządu radców prawnych na webinar „Digitalizacja kancelarii – nowe szanse i wyzwania”, który odbędzie się w czwartek 29 października 2020 o godz. 11:00. Udział w webinarze jest bezpłatny.

  Tematyka:

  • wymiar digitalizacji,
  • szanse i zagrożenia z niej płynące,
  • korzyści z bycia cyfrową kancelarią,
  • obszary digitalizacji,
  • automatyzacja w codziennej pracy.

  Wydarzenie poprowadzi Marcin Zręda, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych i Przedsiębiorstw w Wolters Kluwer Polska.

  Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz link do rejestracji znajduje się na stronie https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/digitalizacja-kancelarii-nowe-szanse-i-wyzwania,1474.html

 • Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2021
  Opublikowano: 29.09.2020, 15:20 przez: Agata Bartczyszyn

  Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

  na rok szkoleniowy 2021

  dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską

   

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

  Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2021 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów nie wcześniej niż po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu, a najpóźniej do dnia 31 października 2020 r.

  Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8 (Dział Aplikacji - III piętro – pokój 317, w godz. 9.00-14.00), albo wysłać go pocztą na adres: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.

  Do wniosku o wpis (w załączniku poniżej) na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. Oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału dyplomu, (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).

  2. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.

  3. Oświadczenie (w załączniku poniżej) o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i dyscyplinarnych.

  4. Oświadczenie (w załączniku poniżej) o korzystaniu z pełni praw publicznych.

  5. Oświadczenie (w załączniku poniżej) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

  6. Dowód wniesienia opłaty w wysokości 260zł, za wpis na listę aplikantów (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 20110 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i liste prawników zagranicznych), na konto OIRP we Wrocławiu: PKO 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859.

   

  Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prosi również o taką informację na piśmie.

  Czytaj dalej
 • Kolokwium dla aplikantów I oraz II roku aplikacji radcowskiej
  Opublikowano: 07.09.2020, 15:12 przez: Jacek Krajewski

  Aktualizacja komunikatu 13.10.2020r.

  W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 9/09/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 4 września 2020r. w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium dla aplikantów I oraz II roku aplikacji radcowskiej, oraz przepisy porządkowe obowiązujące aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

  Kolokwium dla I roku aplikacji radcowskiej:

  1. Dnia 14.10.2020 r. - Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej.

  Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo" oraz sali "Pioneer". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  Oświadczenie aplikanta o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, oraz o akceptacji warunków z tym związanych - będzie rozdawane do wypełnienia przy rejestracji - przed samym kolokwium.

  2. Dnia 19.10.2020 r. – Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pisma procesowego wszczynającego postępowanie rozpoznawcze bądź środka odwoławczego lub opinii o ich niecelowości.

  Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo", w sali "Pioneer", oraz sali "Apollo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  Oświadczenie aplikanta o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, oraz o akceptacji warunków z tym związanych - będzie rozdawane do wypełnienia przy rejestracji - przed samym kolokwium.

  3. W dniach 16-21.11.2020 r. – Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej - dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, w sali Posiedzeń Rady oraz sali wykładowej - w siedzibie Izby. Godziny rozpoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

  Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

  1.Dnia 12.10.2020 r. - Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej.

  Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo" oraz sali "Pioneer". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  Oświadczenie aplikanta o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, oraz o akceptacji warunków z tym związanych - będzie rozdawane do wypełnienia przy rejestracji - przed samym kolokwium.

  2. W dniach 02-06.11.2020 r. - Prawo gospodarcze - kolokwium w formie ustnej - trzy pytania z prawa gospodarczego. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, w sali Posiedzeń Rady oraz sali wykładowej - w siedzibie Izby. Godziny rozpoczęcia kolokwium 900.

  Czytaj dalej