Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Środowisko prawnicze na straży praw człowieka - cykl bezpłatnych webinariów KRRP
  Opublikowano: 22.05.2020, 13:05 przez: Lilianna Szot

  Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego serdecznie zapraszają na cykl bezpłatnych webinariów pt. „Środowisko prawnicze na straży praw człowieka”.

  Link rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaEt9Dino3bNko622oroJDe_l85sKhXAbFhv5ixt0oGA3O8w/viewform

  Informacja na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/zaproszenie-na-webinaria-komisji-praw-czlowieka-krrp-i-ptpa/

  Webinaria odbędą się kolejno:

  1. 27 maja br. o godz. 17.00: apl. adw. Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, współzałożycielka Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu w rozmowie z r.pr. Karoliną Kędziorą z PTPA nt. ABORCJA, EDUKACJA SEKSUALNA I INNE PRAWA REPRODUKCYJNE W PRAKTYCE ZAWODÓW PRAWNICZYCH.

  2. 17 czerwca br. o godz. 17.00: dr Adam Ploszka, członek Komisji Ekspertów ds. Bezdomności działającej przy RPO, autor książki "Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej" w rozmowie z adw. Anną Mazurczak z PTPA nt. DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY.

  3. 24 czerwca o godz. 17.00: adw. Irmina Kotiuk, LL.M., prawniczka międzynarodowej organizacji pozarządowej ClientEarth w Brukseli, wcześniej prawniczka Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w rozmowie z r.pr. Karoliną Kędziorą z PTPA nt. PRAWO CZŁOWIEKA DO ZDROWEGO ŚRODOWISKA – OD TEORII DO PRAKTYKI

 • WEBINARIUM 28.05
  Opublikowano: 22.05.2020, 11:04 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na szkolenie w formie WEBINARIUM pt.

  Zmiany w postępowaniu cywilnym wprowadzone ustawą z dnia 14 maja 2020 r. (TARCZA 3.0).

  Praktyczne problemy reformy postępowania cywilnego: postępowanie w sprawach gospodarczych, postępowanie klauzulowe i egzekucyjne – kontynuacja.

   

  PROWADZĄCY: SSO Grzegorz Karaś

  TERMIN: 28 maja br o godz. 17.00

  Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby.

  UDOSTĘPNIAMY 400 MIEJSC.

  REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu DO 27 MAJA

  UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Komunikat dla zdających egzamin radcowski w 2020 r.
  Opublikowano: 21.05.2020, 09:16 przez: Agata Bartczyszyn

  Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, o możliwości przeprowadzenia prawniczych egzaminów zawodowych przez samorządy radcowskie i adwokackie.


  Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,  po zasięgnięciu opinii odpowiednio Naczelnej Rady Adwokackiej i  Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w dniach 23 – 26 czerwca 2020 r.

  Egzamin adwokacki i egzamin radcowski w terminie dodatkowym zostaną przeprowadzone przez Komisje Egzaminacyjne powołane przez Ministra Sprawiedliwości, wskazane w ogłoszeniach o przeprowadzeniu egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 grudnia 2019 r.

  Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów nastąpiło po uzyskaniu przez Ministra Sprawiedliwości rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na ich podstawie spod obowiązujących zakazów i ograniczeń wyłączono m.in. organizację i przeprowadzanie egzaminów adwokackiego i radcowskiego.

   

  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wyznaczenia-dodatkowego-terminu-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-2020-r

 • WEBINARIUM 21.05
  Opublikowano: 11.05.2020, 09:51 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na szkolenie w formie WEBINARIUM pt.

  Zagrożenia bezpieczeństwa danych w pracy zdalnej radcy prawnego

  Zakres:

  - wyzwania bezpieczeństwa danych w sytuacji pracy zdalnej

  - utrzymanie tajemnicy przedsiębiorstwa i niejawnego know - how - obowiązki dołożenia należytej staranności

  - urządzenia mobilne - pomijane zagadnienie

  - bezpieczeństwo danych a tajemnica zawodowa radców prawnych

  - czego mogą nas nauczyć ostatnie tygodnie - case study.

  PROWADZĄCY: Michał Skrzywanek - radca prawny, associate w Kancelarii Prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka sp. k., specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru compliance oraz prawa własności intelektualnej. Członek komisji ds. Nowych Technologi FBE (Fédération des Barreaux d’Europe)

  TERMIN: 21 maja br o godz. 17.00

  Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby.

  UDOSTĘPNIAMY 400 MIEJSC.

  REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu DO 20 MAJA

  UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Kolokwium dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej
  Opublikowano: 08.05.2020, 14:24 przez: Agata Bartczyszyn

  Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

  1. Dnia 07.09.2020 r. - Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego
  1. Dnia 14.09.2020 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu lub wniosku.

   

  Miejsce  i godziny rozpoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

  Uchwała nr 4/05/2020 Prezydium Rady OIRP we Wrocławiu  w załączniku.

  Czytaj dalej