Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Wytyczne dotyczące wchodzenia do budynku Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej
  Opublikowano: 07.05.2020, 16:14 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej przesłał, na ręce Dziekana OIRP, pismo dotyczące wytycznych wchodzenia do budynku Sądu m.in. radców prawnych i aplikantów radcowskich. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.

  Czytaj dalej
 • Wspólne oświadczenie Prezesa SO oraz Dziekanów OIRP i ORA
  Opublikowano: 05.05.2020, 09:33 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  W załączniku publikujemy wspólne oświadczenie Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Dziekanów Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 4 maja br., w przedmiocie potrzeby elektronizacji komunikacji z sądami.

  Czytaj dalej
 • WEBINARIUM 07.05
  Opublikowano: 30.04.2020, 16:47 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na szkolenie w formie WEBINARIUM pt.

  Praktyczne problemy wdrożenia reformy postępowania cywilnego. Część II

  PROWADZĄCY: SSO Grzegorz Karaś

  TERMIN: 7 maja br o godz. 17.00

  Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby.

  UDOSTĘPNIAMY 400 MIEJSC.

  REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu DO 6 MAJA

  UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  W załączeniu program szkolenia.

   

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Zarządzenie
  Opublikowano: 10.04.2020, 20:21 przez: Małgorzata Nierzewska

  Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19 Prezydium Rady OIRP we Wrocławiu postanowiło:

  1. W okresie od 30 marca do odwołania prowadzić zajęcia szkoleniowe na aplikacji radcowskiej wyłącznie drogą zdalną – online. Praktyki w sądach i prokuraturach są odwołane. W przypadku praktyk w kancelariach oraz kontaktów z patronami Prezydium apeluje o preferowanie kontaktów drogą elektroniczną;

  2. Odwołać wszystkie szkolenia, spotkania izbowe i wyjazdy integracyjne do czasu podjęcia decyzji o ich wznowieniu. Uruchomić szkolenia dla radców prawnych online; o terminach i zasadach uczestnictwa poinformować radców prawnych po rozpoczęciu szkoleń.

  3. Ograniczyć dostęp radców prawnych, aplikantów radcowskich i interesantów do Biura OIRP we Wrocławiu do kontaktów telefonicznych oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Kontakty osobiste ograniczyć do przypadków szczególnie uzasadnionych, niecierpiących zwłoki.

  4. Kontynuować system pracy zdalnej oraz dyżury wyznaczonego pracownika w siedzibie Izby, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:30 – 14:30 w terminie od dnia 30 marca do 30 kwietnia 2020 r.

  Decyzje w zakresie pkt 4 podejmuje Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu, stosownie do sytuacji, mając na względzie zminimalizowanie zagrożeń związanych z wirusem SARS-CoV-2

  Wobec zmieniającej się sytuacji uprzejmie proszę o bieżące zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej i Facebooku Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

 • Przepisy projektu specustawy dotyczące radców prawnych
  Opublikowano: 26.03.2020, 13:51 przez: Małgorzata Nierzewska

  Koleżanki i Koledzy radcowie prawni i aplikanci radcowscy.

  Przedstawiamy najbardziej istotne z punku widzenia wykonywania przez nas zawodu i funkcjonowania samorządu propozycje zawarte w skierowanym do Sejmu projekcie rządowym specustawy o tarczy antykryzysowej. Dotyczą one zawieszenia biegu terminów, doręczania korespondencji, dodatkowego urlopu dla zdających aplikantów oraz możliwości podejmowania uchwał przez organy samorządu na odległość. Będziemy śledzić proces legislacyjny i informować, czy w takim kształcie zostaną uchwalone przez Sejm.

  Czytaj dalej