Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Zaproszenie na "XIV Międzynarodową Konferencję Naukową z serii Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce"
  Opublikowano: 11.05.2021, 14:56 przez: Małgorzata Nierzewska
  Szanowni Państwo,
  z wielką przyjemnością zapraszamy na XIV Międzynarodową Konferencję Naukową z serii Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce, która odbędzie się już 14.5.2021 r. o godzinie 9:00 na dedykowanej platformie internetowej.
  Tegoroczne spotkanie zarówno formą, jak i programem odpowiada obecnej sytuacji na świecie – sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Tytuł spotkania, tj. „Czy covid - 19 spowodował odhumanizowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów?” jest nieprzypadkowy. Ostatni rok zmienił wiele rzeczy w życiu społecznym zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym, którego elementem są także relacje zobowiązaniowe.
  Podczas tej konferencji, której partnerem jest Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, wystąpią prelegenci z całego świata, m. in. z Turcji, Rosji, Singapuru czy Stanów Zjednoczonych. Prelegentami będą osobistości ze świata nauki, praktyki, a także wymiaru sprawiedliwości. To doskonała okazja, aby spojrzeć na zagadnienia arbitrażu i mediacji z różnych punktów widzenia, a fakt, że zagadnienia te będą omawiane przez ekspertów cieszących się uznaniem w swojej dziedzinie, sprawia, że to wydarzenie nie może umknąć Państwa uwadze.
  Program konferencji, zapisy oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo poniżej:
  Jednocześnie informujemy, że dostęp do transmisji możliwy jest poprzez stronę internetową:
  lub bezpośrednio poprzez Kanały przygotowane w serwisie Youtube:
  nformujemy również, że istnieje możliwość zadawania pytań, na które prelegenci odpowiedzą w trakcie sesji Q&A:
  - Zgłaszając je poprzez czat Youtube
  - Przesyłając je w trakcie konferencji na adres e-mail : pytania@arbitrazimediacja.pl
  W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia o udziale w konferencji konieczne jest wcześniejsze mailowe zgłoszenia na adres: w.brych@arbitrazimediacja.pl
  Czytaj dalej
 • Konkurs „Nowe technologie na start - rozpocznij karierę z radcą prawnym"
  Opublikowano: 07.05.2021, 15:29 przez: Lilianna Szot

  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wrocławiu we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym BPK LegalNet działającym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje konkurs „Nowe technologie na start - rozpocznij karierę z radcą prawnym”.

  Konkurs skierowany jest do studentów prawa studiujących na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego celem jest edukacja studentów w zakresie wybranych zagadnień prawa nowych technologii oraz promocja zawodu radcy prawnego jako zawodu otwartego na wyzwania technologiczne w sferze prawnej.

  Konkurs polega na rozwiązaniu kazusu konkursowego z zakresu prawa nowych technologii, którego treść zostanie opublikowana w dniu 13 maja 2021 r. Rozwiązania kazusu należy przesyłać do dnia 31 maja 2021 r. na skrzynkę mailową Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej (nowetechnologie@oirp.wroclaw.pl). Nagrodami w konkursie są miesięczne odpłatne staże we wrocławskich kancelariach specjalizujących się w prawie nowych technologii. Więcej szczegółów w Regulaminie, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie serdecznie zapraszamy na specjalne warsztaty online, które odbędą się w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 18:00 (pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4865cd96484d4f03a66f6758b17ca0c3%40thread.tacv2/1620301971876?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a120bbc9-f37c-44bf-8d40-762ddcca0d8b%22%7d).

  W trakcie warsztatów partnerzy kancelarii, w których laureaci konkursu odbędą zwycięski staż, omówią zagadnienia związane z tematyką konkursu.

  Szczegóły dotyczące konkursu i warsztatów odnajdą Państwo na stronie wydarzenia:
  Na Facebooku: https://www.facebook.com/events/828295501228203
  Na LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/nowetechnologienastart-rozpoczn6796030084986802176/

  Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

  Akceptacja Regulaminu konkursowego przez uczestnika następuje poprzez przesłanie rozwiązania kazusu.

  Czytaj dalej
 • Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu ,, Metoda Michaela Pantalona w prowadzeniu mediacji ''
  Opublikowano: 05.05.2021, 09:17 przez: Agata Bartczyszyn

  Koleżanki i Koledzy,

  Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych serdecznie zaprasza do udziału w nieodpłatnym szkoleniu dla mediatorów Ogólnopolskiej Sieci ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych '' z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie możliwości odbycia szkolenia wśród mediatorów Waszych ośrodków:

   

  METODA MICHAELA PANTALONA W PROWADZENIU MEDIACJI

  Szkolenie dotyczy wykorzystania psychologicznej techniki szybkiego wywierania wpływu w procesie mediacyjnym. Twórcą metody jest profesor Uniwersytetu w Yale – Michael Pantalon. Do tej pory metoda sprawdziła się w środowisku biznesowym oraz terapeutycznym i ma duży potencjał w mediacjach, zarówno rodzinnych, jak i gospodarczych. Jej celem jest skłonienie stron sporu do podjęcia mediacji oraz znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania. Metoda jest krótka i nie wymaga większego przygotowania psychologicznego.

   

  Termin szkolenia: 17 maja 2021 roku ( poniedziałek ) godz. 17-19;

  Miejsce: on-line ( każdy z uczestników otrzyma link umożliwiający udział w szkoleniu );

  Liczba uczestników: do 24 osób ( decyduje kolejność zgłoszeń );

  Agenda:

  1.Reguły wpływu społecznego w metodzie Pantalona.

  2.Sekwencja pytań skłaniających do decyzji o mediacji i porozumieniu.

  3. Warsztat praktycznych umiejętności.

  4. Zaplanowanie etapu pracy mediatora, w którym metoda będzie najbardziej użyteczna.

  Prowadzący:

  dr Sławomir Jarmuż, doktor Psychologii (PAN), trener, coach biznesowy.

  Czytaj dalej
 • I Seminarium sekcji praktyków prawa cywilnego
  Opublikowano: 30.04.2021, 13:26 przez: Beata Kozieł

  Sekcja praktyków prawa cywilnego zaprasza na seminarium:

  "Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę spowodowaną naruszeniem danych osobowych - pytania i odpowiedzi"

  Termin: 24 maja 2021 r. godzina 17:15. Warsztaty te odbędą się w aplikacji ZOOM.

  Prowadzący - dr Katarzyna Biczysko-Pudełko

   

  Poruszone zostaną m.in. takie kwestie, jak:

  1. odpowiedzialność administratora i procesora,
  2. odpowiedzialność szkodę spowodowaną przez pracownika,
  3. sądowa procedura dochodzenia roszczeń,
  4. ostatnie orzeczenia sądów w powyższym zakresie.

  Za udział w seminarium radcowskim zostaną naliczone 4 punkty szkoleniowe.

  Link z aplikacji ZOOM otrzymają Państwo w dniu warsztatów mailowo ok. godz. 12.00.

  REJESTRACJA odbywa się za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem

  UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do seminarium, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

  Warunkiem udziału jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną, która widnieje w załączeniu.

  Zapisy trwają do 21 maja 2021 r.

   

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • I Seminarium Sekcji Praktyów Prawa Antydyskryminacyjnego
  Opublikowano: 30.04.2021, 12:50 przez: Beata Kozieł

  Sekcja praktyków prawa antydyskryminacyjnego zaprasza na seminarium:

  "Prawo antydyskryminacyjne w Polsce. Wyzwania i kierunki postulowanych zmian"

  Termin:  12 maja 2021 r. godzina 16:00. Warsztaty te odbędą się w aplikacji ZOOM.

  Prowadzący - dr Krzysztof Śmiszek

   

  Za udział w seminarium radcowskim zostaną naliczone 4 punkty szkoleniowe.

  Link z aplikacji ZOOM otrzymają Państwo w dniu warsztatów mailowo ok. godz. 12.00.

  REJESTRACJA odbywa się za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem

  UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do seminarium, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

  Warunkiem udziału jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną, która widnieje w załączeniu.

  Zapisy trwają do 10 maja 2021 r.

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu