Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Dodatkowy nabór do NPP - pow. strzeliński
  Opublikowano: 08.12.2021, 15:30 przez: Lilianna Szot

                                                                                    Wrocław, 08.12.2021 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

  Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w powiecie strzelińskim zwolniło się 1 miejsce dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w 2022 r.

  Dyżury pełnione będą w Kondratowicach w czwartki - 11.30 - 15.30

  W związku z tym wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie milickim w wymienionym wyżej punkcie na 13 grudnia 2021 r. na godz. 12.00 (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby)

  Wzór deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Komunikatu.

  Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby OIRP we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl

  W przypadku złożenia większej niż liczba miejsc deklaracji udzielania npp wyboru radcy prawnego udzielającego ww. pomoc nastąpi w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. (tj. załącznik do uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy).

  Losowanie odbędzie się w siedzibie Izby we wtorek 14 grudnia br o godz. 15.30.

  Czytaj dalej
 • DEBATA - 6 grudnia 2021 r. - 16 DNI AKCJ PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
  Opublikowano: 02.12.2021, 15:01 przez: Lilianna Szot

   

 • Nabór wykładowców – doskonalenie zawodowe, aplikacja
  Opublikowano: 26.11.2021, 12:54 przez: Agata Bartczyszyn

  Szanowni Państwo,

  Centrum Doskonalenia Zawodowego, na podstawie Uchwały Nr 559/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2021 r. ogłasza nabór osób prowadzących szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego oraz prowadzących zajęcia dla aplikantów radcowskich w oparciu o następujące kryteria:

  1. posiadanie uprawnień zawodowych – radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, lub innych specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych,
  2. wykształcenie w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych (kursy i szkolenia, studia podyplomowe itp.),
  3. doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych,
  4. umiejętności i doświadczenie dydaktyczne,
  5. osiągnięcia zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem szkoleń,
  6. dorobek naukowy, a w szczególności stopień albo tytuł naukowy,
  7. kompetencje w obszarze IT,
  8. otwartość na nowoczesne metody prowadzenia szkoleń
  9. prowadzenie zajęć i aktywność w sekcjach praktyków prawa
  10. publikacje o charakterze merytorycznym w czasopismach naukowych lub w Przeglądzie Radcowskim, Rzeczpospolitej lub Dzienniku Gazecie Prawnej.

  Chętnych kandydatów prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji na adres mailowy: cdz@oirp.wroclaw.pl w terminie do 17 grudnia br.

  Zgłoszenie powinno zawierać:         

  1. CV uwzględniające informacje wskazane powyżej,
  2. wskazanie zajęć szkoleniowych jakie może prowadzić wykładowca,
  3. zgodę na przetwarzanie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu danych osobowych dla potrzeb naboru wykładowców (w załączeniu).

  Wszyscy prelegenci, którzy dotychczas prowadzili szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego oraz zajęcia na aplikacji radcowskiej są już objęci wykazem osób, o którym mowa w/w uchwale (w załączeniu).

  Czytaj dalej
 • Dodatkowy nabór do NPP 2022 - jedno miejsce
  Opublikowano: 24.11.2021, 12:08 przez: Lilianna Szot

                                                                                    Wrocław, 24.11.2021 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

  Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w powiecie milickim zwolniło się 1 miejsce dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w 2022 r.

  Dyżury pełnione będą w Krośnicach przy ul. Parkowej 14 w piątki - 10.00 - 14.00

  W związku z tym wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie milickim w wymienionym wyżej punkcie na 29 listopada 2021 r. na godz. 12.00 (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby)

  Wzór deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Komunikatu.

  Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby OIRP we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl

  W przypadku złożenia większej niż liczba miejsc deklaracji udzielania npp wyboru radcy prawnego udzielającego ww. pomoc nastąpi w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. (tj. załącznik do uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy).

  Losowanie odbędzie się w siedzibie Izby we wtorek 30 listopada br o godz. 16.00.

  Czytaj dalej
 • Mikołajki w Operze KOMUNIKAT
  Opublikowano: 23.11.2021, 13:01 przez: Beata Kozieł

  Szanowni Państwo,

  wyczerpały się miejsca na wydarzenie pt. „ Mikołajki w Operze”.

  Jeśli którykolwiek z rodziców zrezygnuje z uczestnictwa, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z Izbą lub pod adresem mailowym: biuro.radcowie@oirp.wroclaw.pl, tak aby dać możliwość udziału innym dzieciom w Mikołajkach.

  Lista rezerwowa dla zainteresowanych rodziców będzie prowadzona również pod adresem mailowym: biuro.radcowie@oirp.wroclaw.pl