Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Szkolenie zagraniczne - Transylwania 02-06.10.2019
  Opublikowano: 30.05.2019, 12:15 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. doskonalenia zawodowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie zagraniczne, które odbędzie się w dniach 02-06 października 2019 roku. W tym roku zwiedzamy Transylwanię.

  W załączniku przedstawiony jest ramowy program szkolenia, którego szczegóły podane zostaną w terminie późniejszym, po zebraniu grupy uczestników. Tegoroczny wykład i warsztaty (casus do rozwiązania) poprowadzą mec. Leszek Korczak oraz mec. Tomasz Scheffler z zakresu etyki wykonywania zawodu radcy prawnego. Za całość naliczane będzie 12 punktów szkoleniowych.

  Przewidywany koszt szkolenia – ok. 1200 zł, z uwzględnieniem dofinansowania OIRP Wrocław. Cena może ulec zmianie, w zależności od ilości chętnych.

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata zaliczki w kwocie 800,00 zł w terminie do 26 czerwca 2019 roku, przelewem na konto: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

  W tytule przelewu należy wpisać „zaliczka - szkolenie zagraniczne”.

  REJESTRACJA NA SZKOLENIE odbywa się:

  1. mailowo z jednoczesnym przesłaniem deklaracji na adres: szkolenia@oirp.wroclaw.pl

  UWAGA! Tylko prawidłowo wypełniona deklaracja i dokonanie wpłaty gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu

  LUB

  1. za pośrednictwem formularza umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu

  UWAGA! Tylko prawidłowo wypełniony formularz i dokonanie wpłaty gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Kliknij poniżej celem zapoznania się z załacznikami i formularzem rejestracji on-line.

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu Czytaj dalej
 • Warsztaty sobotnie z RODO
  Opublikowano: 29.05.2019, 13:05 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu zaprasza na warsztaty sobotnie pt.

  Wprowadzenie do pakietu przepisów wdrażających RODO ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o radcach prawnych

  Warsztaty te rozpoczną planowany przez Komisję cykl szkoleń obejmujących tematykę RODO.

  Szkolenie poprowadzi:

  dr Maciej Kawecki - w latach 2016–2017 doradca Ministra Cyfryzacji, od 2017 r. zastępca dyrektora, a następnie dyrektor departamentu zarządzania danymi w tym samym resorcie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych.  Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. Ukończył z wyróżnieniem Europejską Akademię Dyplomacji. W latach 2015–2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – z uwagi na pełnioną funkcję nie wykonuje zawodu. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej i Wydawnictwa Wolters Kluwer. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej, w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”.

  W 2017 r. zostało mu powierzone zadanie koordynowania krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji w związku z planowanym rozpoczęciem obowiązywania RODO. Był współodpowiedzialny za wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego systemu ochrony danych osobowych. Jest przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej w Ministerstwie Cyfryzacji. W 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał go na członka Rady Funduszu Platforma Przemysłu Przyszłości. W 2019 r. zarządzeniem Ministra Cyfryzacji został powołany przewodniczącym Rady współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach ochrony danych. Jest także adiunktem na Politechnice Warszawskiej i autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych oraz współautorem komentarza do RODO z 2017 r.

  Termin: 15 czerwca 2019 r. (sobota), godz. 9.00-13.00, przerwa na lunch o godz. 11.00

  Koszt: 100 zł/os.

  Miejsce szkolenia: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, I piętro

   

  REJESTRACJA NA SZKOLENIE odbywa się:

  UWAGA! Tylko prawidłowo wypełniona deklaracja i dokonanie wpłaty gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu

    LUB

  • za pośrednictwem formularza umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu

  UWAGA! Tylko prawidłowo wypełniona deklaracja i dokonanie wpłaty gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu

   

  Zgłoszenia przyjmowane są do 7 czerwca br. z jednoczesną wpłatą na konto OIRP we Wrocławiu: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

  Za szkolenie będzie naliczanych 10 punktów - na podstawie podpisu na liście obecności i dokonanej wpłaty.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Kliknij poniżej celem zapoznania się z załacznikami i formularzem rejestracji on-line.

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Memorandum dotyczące stosowania nowelizacji ustawy o radcach prawnych przyjętej w ramach ustawy zapewniającej stosowanie RODO
  Opublikowano: 10.05.2019, 10:10 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Dnia 4 maja 2019 r. weszła w życie Ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ustawa ta zmienia ustawę z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych poprzez dodanie rozdziału 1a "Przetwarzanie danych osobowych". W związku z tym zostało opracowane przez OBSiL Memorandum dotyczące stosowania przez radców prawnych nowelizacji ustawy o radcach prawnych przyjętej w ramach ustawy zapewniającej stosowanie RODO (tekst w załączniku)

   

  Czytaj dalej
 • Nowa publikacja OBSiL-u
  Opublikowano: 09.05.2019, 15:25 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Informujemy, że Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP udostępnił na swojej stronie wersję elektroniczną publikacji pt." Tajemnica zawodowa radcy prawnego".

 • Pokój radcowski w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zmienił lokalizację
  Opublikowano: 06.05.2019, 16:10 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Z dniem 8 maja 2019 r. pokój radców prawnych w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu został połączony z pokojem adwokackim i znajduje się obecnie w lokalu nr 16 na parterze. Zapraszamy do korzystania!