Dla radców

 • Warsztaty "„Narzędzia do skutecznych negocjacji”
  Opublikowano: 28.01.2019, 12:36 przez: Małgorzata Nierzewska

  Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w warsztatach pt. „Narzędzia do skutecznych negocjacji”, które odbędą się 26 lutego 2019 r. w siedzibie KIRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 11:00 - 16:00. To, że prawnicy – przede wszystkim adwokaci i radcowie prawni – muszą być dobrymi negocjatorami, nie ulega już od dawna wątpliwości. Negocjują, gdy towarzyszą swoim klientom w zawieraniu umów i finalizowaniu transakcji, negocjują, gdy zastępują klientów w trakcie prób polubownego rozwiązania sporu i w wielu innych sytuacjach. Podczas warsztatu skupimy się na kluczowych kompetencjach negocjacyjnych przydatnych (niektórzy mówią, że niezbędnych) w pracy prawnika.

  Czytaj dalej
 • Zaproszenie na XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe
  Opublikowano: 21.01.2019, 12:31 przez: Małgorzata Nierzewska
 • Studia Podyplomowe Inspektor Danych Osobowych
  Opublikowano: 15.01.2019, 13:11 przez: Lilianna Szot

  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach wraz z kancelarią Maruta Wachta zapraszają na drugą edycję studiów podyplomowych  Inspektor Ochrony Danych (IOD).

  Szczegóły znajdują się w załączniku wraz z 5% rabatem specjalnie dla radców prawnych z OIRP we Wrocławiu.

  Czytaj dalej
 • "Kancelaria Przyszłości" - termin do 4.03.2019 r.
  Opublikowano: 14.12.2018, 11:37 przez: Małgorzata Nierzewska

  Zapraszamy wszystkich aplikantów radcowskich i adwokackich, studentów prawa 4. i 5. roku oraz radców prawnych i adwokatów, którzy nie ukończyli 35. roku życia do udziału w konkursie. Mogą wziąć w nim udział zarówno osoby indywidualne jak i drużyny,które przygotują i prześlą prezentację w formacie Power Point na temat "Kancelarii Przyszłości" do dnia 4 marca 2019 r.

  FINAŁ KONKURSU nastąpi przed międzynarodowym jury w dniu 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie OIRP we Wrocławiu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w tym udział w Kongresie Adwokatur Europejskich w Barcelonie, gdzie będzie miało miejsce wręczenie nagrody głównej w obecności kilkuset przedstawicieli zawodów prawniczych. W załączeniu znajduje się Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy.

   

  Czytaj dalej
 • Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  Opublikowano: 02.01.2019, 17:00 przez: Janusz Woźny

  Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) nakłada nowe obowiązki na radców prawnych.
  Zgodnie z treścią art. 2. ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, instytucjami obowiązanymi (czyli podmiotami obowiązanymi do stosowania przepisów ustawy) są: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego.
  W związku z powyższym Krajowa Rada Radców Prawnych opracowała i udostępniła dla swoich członków wewnętrzną procedurę i harmonogram czynności.

  Można je otrzymać wysyłając mailem prośbę o ich przesłanie na adres: sekretariat@oirp.wroclaw.pl