Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • VI OTWARTY HALOWY TURNIEJ PRAWNIKÓW W TENISIE LUBLIN 23 24 listopada 2019r.
  Opublikowano: 09.10.2019, 17:35 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szczególy w załączniku

  Czytaj dalej
 • Charytatywny mecz piłki nożnej
  Opublikowano: 07.10.2019, 10:32 przez: Małgorzata Nierzewska

   

 • Wyższa Szkoła Prawa zaprasza kancelarie radców prawnych do współpracy
  Opublikowano: 24.09.2019, 18:54 przez: Małgorzata Nierzewska

  Praktyki zawodowe w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu są obowiązkowe dla każdego studenta uczelni i stanowią istotny element programu studiów prawniczych o profilu praktycznym. Studenci w okresie trwania studiów muszą zaliczyć cztery praktyki: administracyjną, karnistyczną, cywilistyczną  i gospodarczą. Celem praktyk jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach oraz jej praktyczne zastosowanie, rozwijanie samodzielności, wieloaspektowe poznanie charakteru działalności organizatora praktyk,  zdobycie doświadczenia pomocnego przy pisaniu pracy dyplomowej oraz wyborze drogi zawodowej.

  Praktyki są jednomiesięczne, a zasady ich realizacji określa Regulamin praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Prawa. Podstawą odbywania praktyki jest umowa (porozumienie) o współpracy w realizacji studenckich praktyk zawodowych zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, a daną kancelarią (organizatorem praktyki) oraz imienne skierowanie wystawione przez uczelnię dla studenta. Umowa podpisana jest w przypadku długotrwałej współpracy w tym zakresie, a porozumienie dotyczy jednorazowej organizacji praktyki. Praktyki mają charakter nieodpłatne.

  Kancelarie zainteresowane nawiązaniem współpracy w ramach realizacji praktyk studenckich są proszone o kontakt poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.prawowroclaw.edu.pl/kontakt/

   

 • Międzynarodowy program "LAWYEREX - zaproszenie do współpracy
  Opublikowano: 12.09.2019, 19:06 przez: Małgorzata Nierzewska

  Zapraszamy Państwa do współpracy przy LAWYEREX -programie międzynarodowej wymiany prawników, który jest kontynuowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych po zeszłorocznej pierwszej edycji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony radców prawnych. Druga edycja programu realizowana będzie od sierpnia 2019 r. do lipca 2021 r. i będzie polegała na wymianie prawników pomiędzy samorządami prawniczymi krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Jest to projekt wspólfinansowany ze środków UE. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o możliwość zorganizowania dwutygodniowego stażu dla prawnika z zagranicy w swojej kancelarii. Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób organizacją takiego stażu na adres komisjazagraniczna@kirp.pl do P. Marii Napiontek. Przed podjęciem decyzji prosżę się zapoznać z załacznikami umieszczonymi poniżej.

  Ponadto, wkrótce zostaną uruchomione zgłoszenia dla radców prawnych majacych zamiar wyjechać na podobny staż w krajach partnerskich programu. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej KIRP w zakładce „programy międzynarodowe”: http://kirp.pl/category/programy-miedzynarodowe oraz na stronie internetowej Europejskiej Fundacji Prawników (European Lawyers’ Foundation ELF): http://elf-fae.eu/lawyerex/.

  Czytaj dalej
 • Zaproszenie do udziału w konferencji NPP
  Opublikowano: 09.09.2019, 16:11 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają do udziału w konferencji: „Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda”. Informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej KRRP pod linkiem: http://kirp.pl/konferencja-nieodplatna-pomoc-prawna-analiza-i-postulaty/