Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Wspólne oświadczenie Prezesa SO oraz Dziekanów OIRP i ORA
  Opublikowano: 05.05.2020, 09:33 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  W załączniku publikujemy wspólne oświadczenie Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Dziekanów Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 4 maja br., w przedmiocie potrzeby elektronizacji komunikacji z sądami.

  Czytaj dalej
 • WEBINARIUM 07.05
  Opublikowano: 30.04.2020, 16:47 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na szkolenie w formie WEBINARIUM pt.

  Praktyczne problemy wdrożenia reformy postępowania cywilnego. Część II

  PROWADZĄCY: SSO Grzegorz Karaś

  TERMIN: 7 maja br o godz. 17.00

  Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby.

  UDOSTĘPNIAMY 400 MIEJSC.

  REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu DO 6 MAJA

  UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  W załączeniu program szkolenia.

   

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Dyżur NPP w powiecie średzkim
  Opublikowano: 29.04.2020, 12:23 przez: Lilianna Szot

                                                                                                Wrocław, 29.04.2020 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

  Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w powiecie średzkim zwolniło się 1 miejsce dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną. Dyżur pełniony będzie w poniedziałki w godzinach  8.00-12.00 w punkcie NPP w Kostomłotach od 11 maja br.

  W związku z tym wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim na 5 maja 2020 r. na godz. 12.00 (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby).

  Wzór deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Komunikatu.

  Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub złożyć osobiście.

  Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294.)

  Zgodnie z paragrafem 5 Uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z 11 września 2015 r. (zmienionej uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uchwała Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – dalej „Regulamin”) wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  3. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
  4. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

  W przypadku złożenia większej niż liczba miejsc deklaracji udzielania npp wyboru radcy prawnego udzielającego ww. pomoc nastąpi w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r.

  Losowanie odbędzie się 6 maja 2020 r. br. o godz. 10.00 w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8.

   

  Z wyrazami szacunku

               Sekretarz Rady OIRP we Wrocławiu

             Agnieszka Templin

  Czytaj dalej
 • Zarządzenie Prezesa SO we Wrocławiu o organizacji pracy sądów
  Opublikowano: 27.04.2020, 14:26 przez: Lilianna Szot
 • Prośba KRRP o wypełnienie ankiety
  Opublikowano: 22.04.2020, 11:52 przez: Małgorzata Nierzewska

  W związku ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiedzenia sądów, oprócz spraw pilnych, nie odbywają się, a terminy spraw są zawieszone. Dlatego Krajowa Rada Radców Prawnych zwraca się z prośbą do Państwa o odpowiedź na kilka pytań. Ankieta skierowana jest do radców prawnych i jest anonimowa. https://wideoposiedzenia.webankieta.pl/