Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Wyniki z Egzaminu Radcowskiego (23-26.06.2020r.) - Komisja Egzaminacyjna Nr 2
  Opublikowano: 20.07.2020, 15:00 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajdują się wyniki z Egzaminu Radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 23-26 czerwca 2020 r. - z Komisji Egzaminacyjnej Nr 2, według kodu z czwartego dnia egzaminu.

  Czytaj dalej
 • Pomoc antykryzysowa dla radców prawnych i aplikantów – sprawdź czy spełniasz kryteria
  Opublikowano: 20.07.2020, 10:04 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowne Koleżanki,
  Szanowni Koledzy,

  Radcowie prawni i aplikanci radcowscy,

  Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2020 r. został uchwalony „Regulamin udzielania zapomóg losowych radcom prawnym i aplikantom OIRP we Wrocławiu w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej na skutek wystąpienia wirusa Covid-19”. Zawiera on zasady przyznawania pomocy materialnej naszym koleżankom i kolegom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w wyniku obostrzeń wprowadzonych w wyniku epidemii koronawirusa.  Podjęcie uchwały stało się możliwe dzięki przyjęciu przez Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu, w dniu 16 czerwca 2020 r., uchwały budżetowej, która przywidziała przeznaczenie środków na ten cel.
  Aby uzyskać pomoc finansową prosimy o skierowanie do Komisji ds. finansowych i socjalnych Rady stosownego wniosku wraz z załącznikami (oświadczenia o sytuacji materialnej) w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo w regulaminie i załącznikach do niego.

  Osoba uprawniona do otrzymania zapomogi to radca prawny lub aplikant radcowski który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  a) na dzień składania wniosku ma opłacone składki członkowskie za okres do lutego 2020 roku włącznie;

  b) średni miesięczny dochód na członka rodziny w roku 2019 nie przekroczył kwoty 2000,00 zł,
  c) średni miesięczny dochód na członka rodziny  w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. nie przekroczył  kwoty 1500,00 zł.

   

   

  Czytaj dalej
 • WEBINARIUM 16.07
  Opublikowano: 10.07.2020, 13:36 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na szkolenie w formie WEBINARIUM pt.

  Ochrona danych osobowych w działalności prawniczej

  PROWADZĄCY: r.pr. Suzana Zatoń

   

  TERMIN: 16 lipca br o godz. 17.00 (czwartek)

  Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby.

  UDOSTĘPNIAMY 400 MIEJSC.

  REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu do 15 lipca br.

  UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • WEBINARIUM 09.07
  Opublikowano: 03.07.2020, 11:10 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na szkolenie w formie WEBINARIUM pt.

  Tarcza antykryzysowa 3.0, 4.0 - zagadnienia praktyczne

   

  PROWADZĄCE:

  Aleksandra Krawczyk, LL.M. corp. restruc. – adwokat, doradca restrukturyzacyjny, świadczy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak również zagadnień podatkowych i ubezpieczeń społecznych

  Kinga Słomka – radca prawny, doradza w zakresie zagadnień pomocy publicznej, prawa budowlanego i kontraktowego

  Dominika Szachniewicz – radca prawny, specjalizuje się w prawie pracy, świadczy zarówno bieżącą pomoc prawną, jak i zastępuje pracodawców oraz pracowników przed sądami prawa pracy

  Zagadnienia:

  1. Zmiany wprowadzone na mocy tarczy antykryzysowej 3.0. i 4.0 w zakresie:
   1. dofinansowania przedsiębiorców niezatrudniających pracowników
   2. świadczenia postojowego
   3. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
   4. zwolnień i innych ulg w obszarze ubezpieczeń społecznych
   5. dofinansowania wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
   6. dofinansowania wynagrodzeń na podstawie umowy ze starostą
   7. podatków i opłat
  2. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
  3. Zmiany w zakresie prawa pracy
  4. Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu
  5. Tarcza finansowa PFR - wsparcie dla dużych przedsiębiorców

   

  TERMIN: 9 lipca br o godz. 17.00 (czwartek)

  Szkolenie organizowane w ramach tzw. czwartków radcowskich jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby.

  UDOSTĘPNIAMY 400 MIEJSC.

  REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu do 8 lipca br.

  UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Wznowienie rezerwacji pokoju radcowskiego
  Opublikowano: 30.06.2020, 14:27 przez: Agata Bartczyszyn

  Szanowni Państwo,

  z dniem 1 lipca 2020 r. przywracamy możliwość rezerwacji terminów w pokoju radcowskim i aktywujemy kalendarz rezerwacji. Ze względu na wciąż trwającą pandemię,  prosimy o odbywanie spotkań w zaostrzonym reżimie sanitarnym tj. dezynfekcja rąk, używanie rękawiczek oraz maseczek zasłaniających nos i usta (zapewniamy płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz jednorazowe rękawiczki). W przypadku pytań proszę o telefon do sekretariatu tel: 71 793 70 94-96 lub kontakt drogą mailową sekretariat@oirp.wroclaw.pl