Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Międzynarodowy program "LAWYEREX - zaproszenie do współpracy
  Opublikowano: 12.09.2019, 19:06 przez: Małgorzata Nierzewska

  Zapraszamy Państwa do współpracy przy LAWYEREX -programie międzynarodowej wymiany prawników, który jest kontynuowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych po zeszłorocznej pierwszej edycji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony radców prawnych. Druga edycja programu realizowana będzie od sierpnia 2019 r. do lipca 2021 r. i będzie polegała na wymianie prawników pomiędzy samorządami prawniczymi krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Jest to projekt wspólfinansowany ze środków UE. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o możliwość zorganizowania dwutygodniowego stażu dla prawnika z zagranicy w swojej kancelarii. Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób organizacją takiego stażu na adres komisjazagraniczna@kirp.pl do P. Marii Napiontek. Przed podjęciem decyzji prosżę się zapoznać z załacznikami umieszczonymi poniżej.

  Ponadto, wkrótce zostaną uruchomione zgłoszenia dla radców prawnych majacych zamiar wyjechać na podobny staż w krajach partnerskich programu. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej KIRP w zakładce „programy międzynarodowe”: http://kirp.pl/category/programy-miedzynarodowe oraz na stronie internetowej Europejskiej Fundacji Prawników (European Lawyers’ Foundation ELF): http://elf-fae.eu/lawyerex/.

  Czytaj dalej
 • Zaproszenie do udziału w konferencji NPP
  Opublikowano: 09.09.2019, 16:11 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają do udziału w konferencji: „Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda”. Informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej KRRP pod linkiem: http://kirp.pl/konferencja-nieodplatna-pomoc-prawna-analiza-i-postulaty/

 • Konkurs na książkę prawniczą - 11.edycja
  Opublikowano: 09.09.2019, 16:04 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  na prośbę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Macieja Bobrowicza, informujemy, że została  ogłoszona jedenasta edycja Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości organizowana przez redakcję miesięcznika „Przegląd Sądowy” oraz Wolters Kluwer Polska. Szczegóły w załącznikach.

  Czytaj dalej
 • Aktualizacja danych ewidencyjnych radców prawnych w 2019 roku.
  Opublikowano: 29.07.2016, 14:47 przez: Janusz Woźny

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

          

  Zwracam się do Państwa z prośbą o zaktualizowanie swoich danych w zakresie:

  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu zamieszkania,
  3. adresu do doręczeń,
  4. numeru telefonu i telefaksu
  5. adresu poczty elektronicznej,
  6. informacji o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę,
  7. deklaracji gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu.

           Aktualizacji można dokonać:

  • z poziomu strony internetowej Izby poprzez Extranet;

  albo

  lub

  • przesłanie wypełnionej karty ewidencyjnej drogą pocztową na adres: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8; 50-072 Wrocław.

           Powyższe informację bardzo proszę złożyć do dnia 23 września 2019 r.

  W przypadku, gdy nie nastąpiły żadne zmiany w Państwa danych w powyższym zakresie, prosimy o nie przesyłanie kart ewidencyjnych.

  Nasza prośba podyktowana jest obowiązkiem nałożonym na Okręgową Izbę Radców Prawnych przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27-05-2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 816 ze zm.) (§ 3 i § 4), zgodnie z którym OIRP każdego roku
  do 30 października ma obowiązek przedłożyć właściwym prezesom sądów (apelacyjnych, okręgowych, rejonowych):

   

  1. wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu;
  2. wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.

  Jednocześnie informuję Koleżanki i Kolegów, że:

  • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości Izba ma obowiązek wpisana
   odpowiednio do złożonych przez Państwa deklaracji o gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w ww. wykazy wszystkich radców prawnych wykonujących zawód radcy prawnego i nie zatrudnionych na umowę o pracę;
  • przyporządkowanie radcy prawnego do określonego sądu następuje wg miejsca zamieszkania wskazanego przez radcę, dlatego też proszę o zwrócenie przez Państwa uwagi na wskazane w Izbie przez Państwa miejsce zamieszkania;
  • w ww. wykazach Izba ma obowiązek udostępnić następujące Państwa dane: imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu, numer telefaksu, adres poczty elektronicznej;

  ww. listy są w ciągu roku systematycznie aktualizowane i w związku z tym proszę
  o informowaniu Izby o zmianach ww. danych.

  Z poważaniem

  Dziekan

  Rady OIRP we Wrocławiu

  Leszek Korczak

  Czytaj dalej
 • Zestawienie najważniejszych zmian KPC dostępne
  Opublikowano: 23.08.2019, 15:32 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Mamy przyjemność poinformować, że na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych zamieszczone zostało zestawienie najważniejszych zmian kodeksu postępowania cywilnego opracowane przez naszą izbową koleżankę r.pr. Annę Zalesińską wspólnie z apl. radc. Katarzyną Klimas. Do zapozniania się pod linkiem: http://kirp.pl/praktyczne-zestawienie-najwazniejszych-zmian-procedury-cywilnej/