Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Szkolenie wyjazdowe w Polanicy Zdrój, 20-22.05.2016
  Opublikowano: 13.04.2016, 11:22 przez: Lilianna Szot
  Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Sportu OIRP we Wrocławiu zaprasza na szkolenie wyjazdowe w Polanicy Zdrój w terminie 20-22 maja 2016 r.

  Miejsce szkolenia: Hotel Polanica Resort & Spa, ul. Górska 2, Polanica Zdrój

  Temat wykładu i prowadzący:

  Symulacja mediacji gospodarczej i pracowniczej. Studium przypadków. Pozytywne i negatywne aspekty mediacji - radca prawny, mediator Agnieszka Templin radca prawny, mediator Ireneusz Broś
  Zmiany w prawie upadłościowym oraz nowe regulacje prawa restrukturyzacyjnego – Sędzia Sądu Rejonowego Jarosław Horobiowski – Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
  Nowe możliwości aktywnego udziału wierzycieli i dłużników w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym – radca prawny Paweł Miłek

  Czytaj dalej
 • Formularz zgłoszenia kandydata na delegata na Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu
  Opublikowano: 07.04.2016, 14:30 przez: Małgorzata Nierzewska
  Formularz zgłoszenia kandydata na Delegata na Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu 2016 (do pobrania) Czytaj dalej
 • UWAGA! ZMIANA SKŁADEK!
  Opublikowano: 22.03.2016, 12:46 przez: Administrator
  Uchwałą z dnia 11 marca 2016 r. NR 109/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych zostały zmienione zasady w opłacaniu składki korporacyjnej od dnia 1.01.2016 r.
   
  Wysokość składki członkowskiej radców prawnych wykonujących zawód radcy prawnego wynosi: 81,00 zł + 19,00 zł ubezpieczenie = 100,00 zł miesięcznie

  Wysokość składki członkowskiej radców prawnych niewykonujących zawodu radcy prawnego oraz zawieszonych w wykonywaniu zawodu radcy prawnego wynosi: 81,00 zł miesięcznie

  Wysokość składki członkowskiej radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonującymi zawód radcy prawnego, pobierającymi świadczenie przedemerytalne wynosi: 42,00 zł + 19,00 zł ubezpieczenie = 61,00 zł miesięcznie

  Wysokość składki członkowskiej radców prawnych będących emerytami lub rencistami pracującymi w innym zawodzie niż radca prawny wynosi: 42,00 zł miesięcznie

  Wysokość składki członkowskiej radców prawnych będących emerytami lub rencistami niewykonującymi zawodu radcy prawnego, pobierającymi świadczenie przedemerytalne wynosi:
  8,00 zł miesięcznie

  Wysokość składki członkowskiej dla aplikantów radcowskich wynosi: 20,00 zł miesięcznie

  Z obowiązku opłacania składki członkowskiej zwolnieni są radcowie prawni, którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu radcy prawnego oraz radcowie prawni zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni.


  W sprawie salda składek członkowskich proszę kontaktować się pod numerem telefonu: 71 793 70 96 w.3.

  W załączeniu Uchwała Nr 109/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2016 r.
  Czytaj dalej
 • Ankieta dla radców prawnych - prośba o udział w badaniu
  Opublikowano: 09.03.2016, 08:43 przez: Administrator

  Szanowni Państwo,

  ------


  Prof.zw.dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziałau Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zwraca się z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu badań w zakresie postrzegania przez profesjonalnych pełnomocników instytucji przymusu adwokacko-radcowskiego w polskim procesie karnym.

  ------

  Anonimowa ankieta znajduje się po linkiem http://goo.gl/forms/VXDBXqdUcA

 • Forum Młodych Radców Prawnych
  Opublikowano: 01.03.2016, 17:52 przez: Małgorzata Nierzewska
  Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że w dniu 18 lutego 2016 r. w Warszawie odbyło się robocze spotkanie Forum Młodych Radców Prawnych, na którym nie zabrakło również wrocławskich przedstawicieli.
  http://www.rp.pl/Radcowie/310279862-Mlodzi-radcy-chca-wlasnego-forum.html#ap-1
  Forum Młodych Radców Prawnych jest oddolną inicjatywą młodych stażem radców prawnych z całego kraju, na wzór Forum Aplikantów, które odbyło się już do tej pory dwukrotnie. Celem Forum Młodych Radców Prawnych jest identyfikacja problemów zawodowych młodych radców prawnych. Tematem równie istotnym jest kwestia miejsca młodych radców prawnych w samorządzie  oraz identyfikacja z wartościami zawodowymi. Jednym z planowanych efektów prac Forum będzie przedstawienie propozycji zmian Krajowemu Zjazdowi Radców
  Chętnych do zaangażowania się w projekt zapraszamy do kontaktu:
  Paulina Sosnowicz paulina.sosnowicz@gmail.com lub Bartłomiej Chełchowski b.chelchowski@kancelariabch.pl