Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Forum Młodych Radców Prawnych
  Opublikowano: 01.03.2016, 17:52 przez: Małgorzata Nierzewska
  Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że w dniu 18 lutego 2016 r. w Warszawie odbyło się robocze spotkanie Forum Młodych Radców Prawnych, na którym nie zabrakło również wrocławskich przedstawicieli.
  http://www.rp.pl/Radcowie/310279862-Mlodzi-radcy-chca-wlasnego-forum.html#ap-1
  Forum Młodych Radców Prawnych jest oddolną inicjatywą młodych stażem radców prawnych z całego kraju, na wzór Forum Aplikantów, które odbyło się już do tej pory dwukrotnie. Celem Forum Młodych Radców Prawnych jest identyfikacja problemów zawodowych młodych radców prawnych. Tematem równie istotnym jest kwestia miejsca młodych radców prawnych w samorządzie  oraz identyfikacja z wartościami zawodowymi. Jednym z planowanych efektów prac Forum będzie przedstawienie propozycji zmian Krajowemu Zjazdowi Radców
  Chętnych do zaangażowania się w projekt zapraszamy do kontaktu:
  Paulina Sosnowicz paulina.sosnowicz@gmail.com lub Bartłomiej Chełchowski b.chelchowski@kancelariabch.pl
   
 • Nieodpłatna pomoc prawna - spotkanie 22.03.2016 r.
  Opublikowano: 11.02.2016, 17:23 przez: Małgorzata Nierzewska
                                                                                                 Wrocław 2016.02.11
   
  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.
   
   
  Minął już pierwszy miesiąc udzielania nieodpłatnych porad prawnych w powiatach znajdujących się na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
  W tym czasie docierały do mnie różne sygnały związane ze świadczeniem pomocy prawnej, na które starałam się reagować na bieżąco.
  Zgodnie z zapowiedziami złożonymi Państwu, co do zorganizowania spotkania i wymiany spostrzeżeń, zapraszam dnia 22 marca br. na godzinę 18.00 do siedziby OIRP we Wrocławiu.
  Pragnę przypomnieć Państwu o konieczności realizacji, w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, Uchwały nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – paragrafu 6, zgodnie z którego treścią:
  „Radca prawny wyznaczony do udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje wykonanie czynności na potrzeby samorządu radcowskiego poprzez doręczenie dziekanowi okręgowej izby radców prawnych miesięcznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, sporządzonego na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w par. 1.” Czytaj dalej
 • Zawód Mediatora - studia podyplomowe
  Opublikowano: 11.02.2016, 08:54 przez: Małgorzata Nierzewska
  Uniwersytet Wrocławski ogłasza, już po raz trzeci, nabór na studia podyplomowe "Zawód Mediatora."
  Termin rejestracji internetowej oraz składania dokumentów: 12.01 - 28.02.2016 r.
  Termin rozpoczęcia studiów: marzec 2016 r.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:
   
  http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9726
 • Szkolenie "Tajemnica zawodowa. Przetwarzanie danych w kancelariach. Bezpieczeństwo danych"
  Opublikowano: 10.02.2016, 13:14 przez: Lilianna Szot

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie "Tajemnica zawodowa. Przetwarzanie danych w kancelariach. Bezpieczeństwo danych", które poprowadzą: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek, dr Dominik Lubasz, Katarzyna Witkowska, Piotr Kowczyński.

  Szkolenie odbędzie się 5 marca 2016 r. (sobota) w sali wykładowej OIRP we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 8 od godz. 10.00 do godz.15.00.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy nadsyłać na adres: szkolenia@oirp.wroclaw.pl.

  Szczegółowy program szkolenia znajduje się w załączniku.

  Czytaj dalej
 • Nowa Uchwała KRRP dot. doskonalenia zawodowego radców prawnych
  Opublikowano: 27.01.2016, 14:35 przez: Małgorzata Nierzewska
  Uchwała Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa Uchwała KRRP dot. doskonalenia zawodowego radców prawnych.

  Zgodnie z nowym Regulaminem:
  • radcowie prawni mają obowiązek uzyskania 40 punktów szkoleniowych w ramach 3-letniego cyklu szkoleniowego (obecny cykl obejmuje lata 2015-2017)
  • punkty przyznawane są za udział w szkoleniach, konferencjach, za ukończenie studiów doktoranckich lub podyplomowych z zakresu prawa, za publikacje, jak również szkolenie e-learningowe.
  UWAGA! Punkty za udział w szkoleniu organizowanym przez podmiot inny niż samorząd radców prawnych lub uniwersytety, czy szkoły wyższe będą zaliczane tylko wówczas, jeżeli punkty te uzyskały wcześniej patronat samorządu radców prawnych
  • co najmniej 20 punktów w każdym cyklu radca powinien uzyskać za udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez samorząd radcowski, pozostałe punkty można uzyskać poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez instytucje zewnętrzne
  • szkolenia organizowane przez uniwersytety i szkoły wyższe będą punktowane na dotychczasowych zasadach
  • organizatorzy form doskonalenia zawodowego inni, niż uniwersytety i szkoły wyższe powinni zwrócić się z wnioskiem o patronat OIRP we Wrocławiu w celu przyznania przez Izbę radcom punktów za uczestnictwo w szkoleniu
  Tekst nowej uchwały: http://oirp.wroclaw.pl/radcowie/obowiazki-zawodowe
  Wniosek o objęcie patronatem do pobrania w załączniku
  Czytaj dalej