Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Stanowisko Konwentu Dziekanów 27 czerwca 2015
  Opublikowano: 30.06.2015, 10:26 przez: Małgorzata Nierzewska

  Z inicjatywy Dziekana OIRP we Wrocławiu Leszka Korczaka w dniach 26-27 czerwca br. odbył się Konwent Dziekanów Okręgowych Izb Radców Prawnych. Na spotkaniu zostało m.in. ustalone stanowisko Dziekanów popierające działania Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zmierzające do podwyższenia stawek kosztów zastępstwa procesowego. W załączniku skan pisma z podpisami uczestniczących w Konwencie Dziekanów.

  Czytaj dalej
 • Lista radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom fizycznym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
  Opublikowano: 15.05.2015, 09:27 przez: Małgorzata Nierzewska

  Komisja Praw Człowieka przy KRRP zwraca się o pomoc w realizacji inicjatyw stworzenia bazy danych radców prawnych występujacych jako pełnomocnicy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej osobom, które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i składają indywidualną skargę do Trybunału w Strasburgu. 

  Radcowie prawni zainteresowani wpisem na listę są proszeni o zgłoszenie swojej kandydatury i podanie nw. danych:

  - imię i nazwisko, nr wpisu,

  - adres do korespondencji,

  - nr telefonu, nr faxu,

  - adres poczty elektronicznej,

  - adres strony internetowej.

  Proszę też do danych dołączyć zgodę na ich publikację  na stronach internetowych OIRP we Wrocławiu, KRRP oraz Trybunału Praw Człowieka.

  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres biuro.rady@oirp.wroclaw.pl

 • Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
  Opublikowano: 04.05.2015, 12:53 przez: Małgorzata Nierzewska

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu zwołuje Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu na dzień 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 17:00, które odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 8,  z następującym porządkiem obrad:

  Czytaj dalej
 • Karta Praw Podstawowych
  Opublikowano: 11.05.2015, 13:02 przez: Administrator

  Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP wraz z Instytutem Prawa i Społeczeństwa wydał publikację pt."Karta Praw Podstawowych jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników". Powstała w ramach międzynarodowego projektu - pod tą samą nazwą - współfinansowanego przez Unię Europejską. W załączniku treść publikacji.

  Czytaj dalej
 • Ankieta nt. oceny prawa podatkowego
  Opublikowano: 21.04.2015, 10:13 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Biuro Analiz Sejmowych zwraca się z prośbą do radców prawnych o wypełnienie ankiety nt. oceny prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości i spójności.

  Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Kancelarii Sejmu (www.sejm.gov.pl), na stronie Biura Analiz Sejmowych (www.bas.sejm.gov.pl) jak też bezpośrednio pod adresem https://orka.sejm.gov.pl/ankieta2015