Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Prośba o przekazanie adresów e-mail do KRRP
  Opublikowano: 21.07.2015, 17:59 przez: Małgorzata Nierzewska

  Koleżanki i Koledzy,

  Zwracamy się z prośbą do tych radców prawnych, którzy jeszcze nie podali swoich adresów e-mailowych, aby uczynili to wraz z wyrażeniem zgody na ich przekazanie do KRRP. Ewentualnie prosimy bezpośrednio wysłać kontakt do KRRP na adres centrum.prasowe@kirp.pl

  Na udostępnione adresy radcowie prawni będą otrzymywać bieżące informacje o działaniach organów krajowych samorządu radców prawnych, w tym biuletynów informacyjnych i czasopisma "Radca Prawny"

  Anna Kujawska

  Sekretarz OIRP we Wrocławiu

 • Baza danych radców prawnych przed Trybunałem w Strasburgu
  Opublikowano: 17.07.2015, 11:54 przez: Małgorzata Nierzewska

  Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

  Celem inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej wszystkim osobom, które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości, a które zamierzają skorzystać z możliwości złożenia skargi indywidualnej do Trybunału.

  Przygotowywana przez Komisję Praw Człowieka KRRP baza danych zostanie udostępniona Sekretariatowi Trybunału w formie listy radców prawnych wraz z informacją o miejscu prowadzenia działalności oraz pozostałymi danymi kontaktowymi.

  Radcowie prawni upoważnieni do świadczenia pomocy prawnej osobom fizycznym przed Trybunałem w Strasburgu proszeni są o zgłaszanie swoich wniosków do poszczególnych Izb Okręgowych, pamiętając o przekazaniu poniższych informacji: imię i nazwisko, numer wpisu, adres do korespondencji, telefon, faks, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, razem ze zgodą na publikację tych informacji na stronach internetowych OIRP, KRRP i Trybunału Praw Człowieka.

 • Ważne dla radców prawnych
  Opublikowano: 07.07.2015, 13:54 przez: Małgorzata Nierzewska

  Z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja kpk, gdzie jedną z zasadniczych zmian jest przyznanie radcom prawnym uprawnień w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych i karno-skarbowych.

  Również od tej daty obowiązuje nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego uchwalony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych (Uchwała Nr 3/2014 z 22.11.2014 r.) 

  W dniu 13 czerwca 2015 r. została podjęta Uchwała Nr 94/IX/2015 KRRP w sprawie regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.

  (Kodeks Etyki Radcy Pawnego i Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego znajdują się w zakładce Akty Prawne)

   

 • Stanowisko Konwentu Dziekanów 27 czerwca 2015
  Opublikowano: 30.06.2015, 10:26 przez: Małgorzata Nierzewska

  Z inicjatywy Dziekana OIRP we Wrocławiu Leszka Korczaka w dniach 26-27 czerwca br. odbył się Konwent Dziekanów Okręgowych Izb Radców Prawnych. Na spotkaniu zostało m.in. ustalone stanowisko Dziekanów popierające działania Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zmierzające do podwyższenia stawek kosztów zastępstwa procesowego. W załączniku skan pisma z podpisami uczestniczących w Konwencie Dziekanów.

  Czytaj dalej
 • Lista radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom fizycznym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
  Opublikowano: 15.05.2015, 09:27 przez: Małgorzata Nierzewska

  Komisja Praw Człowieka przy KRRP zwraca się o pomoc w realizacji inicjatyw stworzenia bazy danych radców prawnych występujacych jako pełnomocnicy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej osobom, które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i składają indywidualną skargę do Trybunału w Strasburgu. 

  Radcowie prawni zainteresowani wpisem na listę są proszeni o zgłoszenie swojej kandydatury i podanie nw. danych:

  - imię i nazwisko, nr wpisu,

  - adres do korespondencji,

  - nr telefonu, nr faxu,

  - adres poczty elektronicznej,

  - adres strony internetowej.

  Proszę też do danych dołączyć zgodę na ich publikację  na stronach internetowych OIRP we Wrocławiu, KRRP oraz Trybunału Praw Człowieka.

  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres biuro.rady@oirp.wroclaw.pl