Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Współpraca z zagranicą

 • Praktyczne aspekty międzynarodowych postępowań w sprawach rodzinnych
  Opublikowano: 30.11.2020, 09:45 przez: Lilianna Szot

  15 grudnia od 17.00 do 19.30

  Szkolenie poprowadzi (w j.polskim) dr Joanna Guttzeit - sędzia sądu rodzinnego Pankow/Weissensee w Berlinie (notka biograficzna w załączeniu).

  Szkolenie jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby (6 punktów szkoleniowych).

  Link do spotkania (ZOOM) otrzymają Państwo w dniu szkolenia.

  UDOSTĘPNIAMY 250 MIEJSC.

  REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu do 14 grudnia br.

  UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Maria Ślązak Prezydentem AEA-EAL
  Opublikowano: 06.07.2020, 13:09 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Miło nam przekazać r.pr. Maria Ślązak, została wybrana Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL na kolejną kadencję. Wyboru dokonano jednogłośnie w dniu 9 czerwca br. podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia. Przy okazji wyboru podkreślono m.in. wkład r.pr. Marii Ślązak w otwarcie organizacji na kraje Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Wiceprezydentem AEA-EAL wybrano dr. Christopha von Wilcken. Serdecznie gratulujemy!

  Szczegółowa informacja została opublikowana na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/r-pr-maria-slazak-wybrana-prezydentem-aea-eal-na-kolejna-kadencje/

 • Prośba o udział w ankiecie
  Opublikowano: 21.02.2020, 09:24 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Komisja ds. Nowych Technologii Federacji Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d'Europe) przeprowadza wśród europejskich prawników ankietę na temat wykorzystania zaawansowanych rozwiązań technologicznych (narzędzi Legal Tech) w kancelariach prawnych.

  Prosimy, aby podzielili się Państwo swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania narzędzi Legal Tech, w tym szczególności Państwa opinią na temat korzyści i zagrożeń jakie według Państwa są związane z ich stosowaniem oraz aktywnością samorządu zawodowego w tym zakresie.

  Dane zebrane w ankiecie zostaną wykorzystane do sporządzenia raportu dotyczącego Legal Tech i wskazania najlepszych praktyk w zakresie korzystania z nowych technologii w codziennej praktyce prawników. Ankieta skierowana jest do członków izb zrzeszonych w Federacji Adwokatur Europejskich, w tym do radców prawnych i aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ankieta jest w języku angielskim.

  LINK DO ANKIETY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1osjTTbeD_T6780zxpzOirAFt5MAi_M4ufFGtuES583pzdA/viewform?fbclid=IwAR0frTsP10nBo6JnIglFmxWUrh2iNyweLTTFFutLb_b9Vili3KUw5Opwato

  W imieniu FBE serdecznie dziękujemy za każde wypełnienie ankiety!

   

 • Konferencja pt. Sztuczna Inteligencja - korzyści, wyzwania, odpowiedzialność" w Edynburgu
  Opublikowano: 09.05.2019, 20:17 przez: Małgorzata Nierzewska

  Stowarzyszenie AEA-EAL we współpracy ze szkocką Adwokaturą, szkockim Stowarzyszeniem Komputerowym oraz Centrum SCRIPT Uniwersytetu w Edynburgu organizują międzynarodową konferencję pt. "Sztuczna Inteligencja - korzyści, wyzwania, odpowiedzialność", która się odbędzie w dniach 30.05.-1.06.2019 r. w Edynburgu.
  Dla radców prawnych ustalona jest ulgowa opłata rejestracyjna - 120 GPB. Szczegółowe informacje oraz rejestracja na konferencję znajdują się na stronie www.aea-eal.eu

   

 • „Prawo do prywatności w erze cyfrowej” - relacja z 52. Kongresu Federacji Adwokatur Europejskich w Warszawie
  Opublikowano: 02.10.2018, 10:39 przez: Lilianna Szot

  Ponad stu wybitnych prawników z całej Europy zrzeszonych w organizacji Federacji Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d’Europe)spotkało się w dniach 20-22 września br. w Warszawie, aby dyskutować nad prawem do prywatności w dobie nowych technologii. Kongres FBE po raz pierwszy został zorganizowany w Warszawie i po raz pierwszy wspólnie przez dwa samorządy zawodowe: Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Niewątpliwie 52 Kongres FBE był jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń w zakresie współpracy zagranicznej prawników w Polsce. Z racji rangi wydarzenia oraz członkostwa wrocławskiej Izby w europejskiej organizacji FBE, w kongresie uczestniczyli przedstawiciele wrocławskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych: r.pr. Izabela Konopacka – członek Rady OIRP we Wrocławiu, przewodnicząca Komisji Zagranicznej przy OIRP we Wrocławiu oraz przewodnicząca Komisji Nowych Technologii przy FBE oraz r.pr. Marta Kruk – rzecznik prasowy OIRP we Wrocławiu.

  Konferencję otworzył Przewodniczący FBE Michele Luccerini, który nawiązując do jej tematu („Prawo do prywatności w erze cyfrowej”) zwrócił uwagę na konieczność znalezienia równowagi pomiędzy prawem do prywatności jednostki, a bezpieczeństwem ogółu. Następnie wystąpienia powitalne wygłosili Dziekan OIRP w Warszawie r.pr. Włodzimierz Chróścik oraz Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. Także José de Freitas, Wiceprezes CCBE witając gości i prelegentów, w imieniu zaprzyjaźnionej organizacji prawniczej, odniósł się do tematyki kongresu i podkreślił, że dyskusja dotycząca konieczności wyważenie bezpieczeństwa narodowego i poszanowanie prywatności obywatelskiej, która trwa w Europie od kilkunastu lat, nie zakończyła się jeszcze rozwiązaniem wszystkich problemów. Jest ona zaś - jego zdaniem - szczególnie ważna obecnie, gdy nowoczesna i coraz bardziej zaawansowana technologia niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo w zakresie nadużyć prawa do prywatności obywateli takich jak: nierówne traktowanie obywateli czy ryzyko nadużywania władzy państwowej.

  Czytaj dalej