Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Współpraca z zagranicą

 • Przewodnicząca Komisji Nowych Technologii, radca prawny wrocławskiej Izby na 50.Kongresie FBE w Londynie
  Opublikowano: 22.11.2017, 12:53 przez: Małgorzata Nierzewska

  Tegoroczny 50. Kongres FBE odbył się w Londynie w dniach 9–11 września 2017 r. Poświęcony był tym razem kwestiom związanym ze zmianami klimatycznymi na świecie oraz rolą prawników w tym obszarze.

  Czytaj dalej
 • Polsko-Niemieckie Forum Prawnicze po raz dwunasty - relacja z wizyty w Lipsku.
  Opublikowano: 06.12.2017, 12:54 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniach 20-21 października 2017 r. odbyło się Polsko-Niemieckie Forum Prawnicze w Lipsku, w którym uczestniczyli adwokaci z Niemiec, radcowie prawni z Polski, z „przygranicznych” okręgowych izb radców prawnych z Opola, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry, ponadto Poznania i Warszawy oraz aplikanci radcowscy i zaproszeni goście.

  Tegoroczne Forum było kontynuacją wcześniejszych prawniczych spotkań. Było to już 12. forum prawników z Polski i Niemiec, a warto wspomnieć, że poprzednie forum zorganizowane było przez OIRP we Wrocławiu, zaś pomysłodawcą i inicjatorem forum polsko-niemieckiego jest OIRP w Zielonej Górze.

  W skład delegacji wrocławskiej Izby weszły następujące osoby: Wicedziekan OIRP we Wrocławiu Tomasz Scheffler, Dyrektor Biura Małgorzata Nierzewska, radcowie prawni: Izabela Konopacka - Przewodnicząca Komisji do spraw współpracy z zagranicą przy OIRP we Wrocławiu, Beata Janikowska - członek Rady OIRP we Wrocławiu, Katarzyna Gospodarowicz - członek Komisji Karolina i Michał Latosińscy, Karina Pielka oraz aplikantka radcowska Katarzyna Dec.

  Bardzo interesującym akcentem, integrującym prawników uczestniczących w Forum, była możliwość spotkania się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem Forum i wspólnego wraz z organizatorami zwiedzenia gmachu Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku, BUNDESVERWATUNGSGERICHT Leipzig (wcześniej, przed 1945 r. w tym reprezentacyjnym budynku mieścił się Sąd Rzeszy REICHSGERICHT, powołany do życia ustawą z dnia 13 grudnia 1919 r., do sądzenia przestępców wojennych po I wojnie światowej, zgodnie z Traktatem Wersalskim). Oprowadzali nas po gmachu sędziowie i pracownicy naukowi sądu, starając się przybliżyć nam swoją pracę i odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące procedur sądowniczych w Niemczech.

  Na miejsce konferencji zostały wybrane zabytkowe wnętrza Salles de Pologne, w centrum konferencyjnym w centrum Lipska.

  Polsko-Niemieckie Forum Prawnicze w Lipsku otworzyła profesor Sara Chandler - Przewodnicząca Federacji Adwokatur Europejskich, która przywitała uczestników forum i podziękowała organizatorom.  Wykłady inauguracyjne wygłosili prawnicy z Polski i Niemiec. Pierwszy wykład, dotyczący spółek adwokackich i europejskiej deregulacji,  poprowadził profesor dr Ekkehard Becker-Eberhard z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Lipsku.

  Po stronie polskiej bardzo ciekawy wykład, przyjęty gromkimi brawami, wygłosiła r.pr. Joanna Wisła-Płonka z OIRP w Opolu, a dotyczył on praktycznych aspektów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchyliło dyrektywę 95/46/WE czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Nadrzędnym celem tego aktu jest spójne i kompleksowe uregulowanie zasad przetwarzania danych osobowych, aby umożliwić swobodny przepływ tych danych w sposób nie naruszający praw i wolności osób fizycznych, w szczególności zaś prawa do ochrony danych osobowych.

  Zakończeniem pierwszego dnia Forum była wspólna, uroczysta kolacja w jednej z najstarszych restauracji Lipska “Barthels Hof”, w czasie której nastąpiła dalsza integracja uczestników, a w ramach podziękowania wręczono niemieckim organizatorom Forum upominki. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że konwencja w jakiej odbywają się kolejne, coroczne spotkania prawników z Polski i Niemiec jest dobra i sprawdzona.  i niezwykle potrzebna, Wymiana wzajemnych doświadczeń i praktycznych aspektów stosowania prawa stanowi ważny i potrzebny element współpracy. Podczas kolacji padła również deklaracja ze strony przedstawicieli Okręgowej Izby Radców Prawnych z Opola, że w 2018 r.  ich Izba będzie organizatorem kolejnego Polsko-Niemieckiego Forum Prawniczego.

  W drugim dniu Forum, w jego pierwszej części, nadal pozostawaliśmy w tematyce ochrony danych osobowych. Bardzo ciekawy wykład poprowadził mec. Tomasz Nowak z OIRP w Opolu, przedstawiając jakie są aspekty ochrony danych osobowych w kancelariach polskich, a ze strony niemieckiej prelegentem był mec. dr Christian Klostermann, specjalista z zakresu prawa IT z Zwickau, który przedstawił wykład dotyczący ochrony danych osobowych w kancelariach, z niemieckiej perspektywy. Wywiązała się burzliwa dyskusja.

  W drugim panelu Polsko -Niemieckiego Forum Prawniczego zajęliśmy się prawem pracy i jego transgranicznymi aspektami. Kolejny ciekawy wykład, poparty przykładami z praktyki, slajdami i ilustracjami tematu delegowania pracowników z Polski i do Polski, wygłosiła r.pr. Katarzyna Gospodarowicz z OIRP we Wrocławiu, a następnie ze strony niemieckiej mec. Enrico Trebiel z Poczdamu przedstawił ogólnie i porównawczo zagadnienia prawa pracy w odniesieniu do kwestii polsko-niemieckich.

  Po tych wystąpieniach dobiegło końca dwudniowe spotkanie prawników z Polski i Niemiec. Wszyscy uczestnicy Forum otrzymali materiały dydaktyczne ilustrujące wykłady poszczególnych prawników, mieli możliwość zadawania prelegentom pytań, jak i przedstawienia własnych opinii. Nawiązane relacje zawodowe i towarzyskie to może początek owocnej prawniczej współpracy polsko-niemieckiej, a nawet pięknej przyjaźni. Forum było wspaniałym miejscem wymiany poglądów i doświadczeń w stosowaniu prawa w Polsce i w Niemczech.

  Chciałabym zachęcić Koleżanki i Kolegów do wzięcia w przyszłości udziału w tym ciekawym, międzynarodowym wydarzeniu prawniczym, które na długo pozostaje w pamięci.

  Późnym popołudniem, po oficjalnym zakończeniu Konferencji, mieliśmy także okazję na “szybkie” zwiedzenie miasta. Polecam zorganizowanie wycieczki do tego pięknego miasta, oddalonego jedynie  ok. 3 godziny drogi od Wrocławia.  Lipsk to miasto zabytków i muzyki, w którym żyło i tworzyło wielu znanych muzyków oraz kompozytorów, takich jak: Richard Wagner, Schumannowie, Jan Sebastian Bach, czy Mendelssohn Bartholdy.

  Zdjęcia z wizytu w Lipsku znajdą Państwo na stronie w Galerii.

  radca prawny Beata Janiszewska

   

   

 • Wyróżnienie Izby wrocławskiej w konkursie KIRP na najlepszy projekt zagraniczny
  Opublikowano: 26.09.2017, 14:09 przez: Marta Kruk

  Komisja ds. współpracy z zagranicą informuje, iż wniosek konkursowy OIRP we Wrocławiu pt: Targi Prawnicze ( Legal Fair)-Doing Business in Eastern Europe został wyróżniony wIV edycji Konkursu KRRP na najlepszy projekt zagraniczny.

  Projekt zakłada zoorganizowanie “platformy” wymiany kontaktów zawodowych pomiędzy kancelariami z różnych jurysdykcji, a także seminarium z zakresu transgranicznego świadczenia usług prawnych.

 • Relacja z Międzynarodowej Konferencji Legal Innovation
  Opublikowano: 25.04.2017, 23:17 przez: Marta Kruk

  Sznowni Państwo,

  w dniach 21 – 22 kwietnia 2017 r. odbyła się we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Międzynarodowa Konferencja Naukowa Legal Innovation poświęcona aktualnym problemom związanym z zastosowaniem nowych technologii w sektorze prawniczym, w tym także problematyce informatyzacji postępowania sądowego. Konferencja adresowana była do profesjonalnych pełnomocników procesowych, sędziów, pracowników naukowych oraz wszystkich, którzy w swojej praktyce stykają się z usługami elektronicznymi świadczonymi przez wymiar sprawiedliwości.

   

  Czytaj dalej
 • Przedstawiciel OIRP we Wrocławiu wyznaczony z ramienia KRRP do prac w komisjach CCBE
  Opublikowano: 27.03.2017, 08:26 przez: Marta Kruk

  Szanowni Państwo,

  w marcu b.r. przedstawiciel OIRP radca prawny Izabela Konopacka została wyznaczona z ramienia KRRP do prac w następujących komisjach CCBE (największej prawniczej organizacji międzynarodowej):

  1. ds. Przyszłości Usług Prawnych (Future of Legal Services),

  2. ds. Nowych Technologii (IT Law) oraz

  3. ds. Europejskiej Wyszukiwarki Prawników (Find a Lawyer).

  Należy zauważyć, iż po raz pierwszy przedstawiciel wrocławskiej izby został zgłoszony do prac w komisjach CCBE. Są to niezwykle ważne komisje z perspektywy zmian zachodzących w wykonywaniu zawodu radcy prawnego, jak i jego przyszłości.

  Rzecznik Prasowy OIRP Wrocław r.pr. Marta Kruk