Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Współpraca z zagranicą

 • EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIA PRAWNICZE - przegląd i opis
  Opublikowano: 15.11.2016, 17:27 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi historii, podstaw funkcjonowania oraz celów Europejskich Stowarzyszeń Prawniczych, tj.:

  1. Federacja Adwokatur Europejskich (The European Bars Federation/ Fédération des Barreaux d'Europe, FBE)

  2. Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL (The European Association of Lawyers, l’Association Européenne des Avocats)

  3. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe, Conseil des barreaux européens). 

  Wartym uwagi jest fakt, iż Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu została przyjęta do grona członków Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) w 2011 r. i od tego czasu aktywnie działa w jego strukturach. Obecnie funkcję przewodniczącej Komisji Nowych Technologii, działającej w ramach FBE, sprawuje r.pr. Izabela Konopacka, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a funkcję sekretarza komisji sprawuje r.pr. Anna Materla. Działania Komisji Nowych Technologii skupiają się na bieżących problemach związanych z wpływem nowych technologii na prawo oraz wykonywaniem zawodu prawnika.

  Informacje zostały opracowane przez Komisję ds. współpracy z zagranicą działającą przy OIRP we Wrocławiu i znajdują się w rozwinięciu.

  Czytaj dalej
 • Umowa o współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu a Saksońską Izbą Adwokacką
  Opublikowano: 12.07.2016, 15:36 przez: Małgorzata Nierzewska
  Na zaproszenie Prezydium Izby Saksońskiej  radcowie prawni naszej Izby wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym do Drezna w dniach 17-19 czerwca 2016 r. Program wspólnego szkolenia z adwokatami z Izby Saksońskiej obejmował zagadnienia specjalizacji profesjonalnych prawników, zatrudniania pracowników z Polski w Niemczech oraz niemieckich w Polsce, ubezpieczenia ochrony prawnej. Wykładowcami byli zarówno adwokaci niemieccy, jak i nasi radcowie.
   W ramach wizyty miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy naszą Izbą a Saksońską Izbą Adwokacką. Umowa została podpisana w dniu 18 czerwca 2016 podczas uroczystej kolacji w letniej rezydencji saksońskich królów w Pillitz.
  Na mocy podpisanej umowy o współpracy radcowie prawni z naszej Izby będą mieli stworzone możliwości do uzyskania pomocy od kolegów z Saksonii w przypadku m.in. sporów transgranicznych, a także będą mogli uczestniczyć w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Izbę Saksońską na zasadach wzajemności. Planowane jest ponadto uruchomienie programu praktyk dla aplikantów radcowskich i radców prawnych w kancelariach na terenie Saksonii.
  W trakcie konferencji odbyło się spotkanie robocze na którym przedstawicie Izby Saksońskiej, Wrocławskiej oraz Zielonogórskiej, Poznańskiej, Wałbrzyskiej i Szczecińskiej zobowiązali do kontynowania tradycji forum polsko-niemieckich, z których to ostatnie, o charakterze międzynarodowej konferencji, odbyło się jesienią ubiegłego roku we Wrocławiu.
  Podczas spotkania w Dreźnie ustalono, iż kolejne forum polsko-niemieckie odbędzie się w październiku 2017 r. w Lipsku.
  W październiku planowane jest przedstawienie listy kancelarii z Saksonii, w których będzie możliwość odbycia praktyk, jak również zostaną ustalone kryteria kwalifikacji  i  zasady ich odbywania.
  Umowa  o współpracy między Izbą Saksońską a OIRP we Wrocławiu została podpisana w języku niemieckim, angielskim i polskim, a jej treść jest dostępna w załączniku.
  Czytaj dalej
 • Newsletter CCBE
  Opublikowano: 09.06.2015, 10:00 przez: Małgorzata Nierzewska

  Przedstawiamy do zapoznania się kwietniowy newsletter CCBE

  Czytaj dalej