Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • Seminarium TRAUMA nt. prawa europejskiego
  Opublikowano: 09.09.2019, 16:37 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  mamy przyjemność przekazać, że zostały otwarte zapisy na seminarium TRAUMA nt. prawa europejskiego dotyczącego dzieci-migrantów pozbawionych opieki. Seminarium kierowane jest do radców prawnych i odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w piątek 27 września 2019 r. Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach programu TRALIM2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy seminarium otrzymają 5 punktów szkoleniowych. Na seminarium obowiązuje rejestracja, a zapisy możliwe są jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy: https://trauma.webankieta.pl/Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz samego wydarzenia znajdują się w załączeniu, dostępne są one także na stronie internetowej KIRP pod  linkiem: http://kirp.pl/seminarium-trauma-27-wrzesnia-2019-r-w-warszawie-rejestracja-juz-otwarta/

   

   

  Czytaj dalej
 • Zaproszenie do udziału w konferencji NPP
  Opublikowano: 09.09.2019, 16:11 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają do udziału w konferencji: „Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda”. Informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej KRRP pod linkiem: http://kirp.pl/konferencja-nieodplatna-pomoc-prawna-analiza-i-postulaty/

 • Konkurs na książkę prawniczą - 11.edycja
  Opublikowano: 09.09.2019, 16:04 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  na prośbę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Macieja Bobrowicza, informujemy, że została  ogłoszona jedenasta edycja Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości organizowana przez redakcję miesięcznika „Przegląd Sądowy” oraz Wolters Kluwer Polska. Szczegóły w załącznikach.

  Czytaj dalej
 • Konkurs na projekt wspierający rozwój zawodowy radców prawnych
  Opublikowano: 04.09.2019, 07:48 przez: Beata Kozieł

  Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu wraz z  Komisją Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych. 

  Należy sporządzić krótki (13 stronnicowy) opis inicjatywy, jaka powinna zostać zrealizowana przez samorząd dla wsparcia swoich członków, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych. Najlepszy projekt zostanie zgłoszony do budżetu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i zrealizowany w 2019 roku. Do konkursu mogą przystąpić radcowie prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż cztery lata. Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 1921 października w Poznaniu.

  Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych oraz rozpoczęcia wykonywania zawodu, należy przesyłać do 3 października br. pocztą elektroniczną na adres jankowski@kirp.pl Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 8 października br. W razie pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres jankowski@kirp.pl

  Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty

   

  Czytaj dalej
 • Aktualizacja danych ewidencyjnych radców prawnych w 2019 roku.
  Opublikowano: 29.07.2016, 14:47 przez: Janusz Woźny

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

          

  Zwracam się do Państwa z prośbą o zaktualizowanie swoich danych w zakresie:

  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu zamieszkania,
  3. adresu do doręczeń,
  4. numeru telefonu i telefaksu
  5. adresu poczty elektronicznej,
  6. informacji o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę,
  7. deklaracji gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu.

           Aktualizacji można dokonać:

  • z poziomu strony internetowej Izby poprzez Extranet;

  albo

  lub

  • przesłanie wypełnionej karty ewidencyjnej drogą pocztową na adres: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8; 50-072 Wrocław.

           Powyższe informację bardzo proszę złożyć do dnia 23 września 2019 r.

  W przypadku, gdy nie nastąpiły żadne zmiany w Państwa danych w powyższym zakresie, prosimy o nie przesyłanie kart ewidencyjnych.

  Nasza prośba podyktowana jest obowiązkiem nałożonym na Okręgową Izbę Radców Prawnych przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27-05-2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 816 ze zm.) (§ 3 i § 4), zgodnie z którym OIRP każdego roku
  do 30 października ma obowiązek przedłożyć właściwym prezesom sądów (apelacyjnych, okręgowych, rejonowych):

   

  1. wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu;
  2. wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.

  Jednocześnie informuję Koleżanki i Kolegów, że:

  • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości Izba ma obowiązek wpisana
   odpowiednio do złożonych przez Państwa deklaracji o gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w ww. wykazy wszystkich radców prawnych wykonujących zawód radcy prawnego i nie zatrudnionych na umowę o pracę;
  • przyporządkowanie radcy prawnego do określonego sądu następuje wg miejsca zamieszkania wskazanego przez radcę, dlatego też proszę o zwrócenie przez Państwa uwagi na wskazane w Izbie przez Państwa miejsce zamieszkania;
  • w ww. wykazach Izba ma obowiązek udostępnić następujące Państwa dane: imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu, numer telefaksu, adres poczty elektronicznej;

  ww. listy są w ciągu roku systematycznie aktualizowane i w związku z tym proszę
  o informowaniu Izby o zmianach ww. danych.

  Z poważaniem

  Dziekan

  Rady OIRP we Wrocławiu

  Leszek Korczak

  Czytaj dalej