Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • Wyniki kolokwium I roku aplikacji z postępowania cywilnego - z dnia 20.09.2021r.
  Opublikowano: 13.10.2021, 14:18 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium I roku aplikacji - z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, przeprowadzonego w dniu 20 września 2021, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej
 • I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe - ważne informacje
  Opublikowano: 13.10.2021, 11:16 przez: Agata Bartczyszyn

  I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe - ostatnie informacje

   

  Konferencja odbędzie się w Sali nr 1 D im. Unii Europejskiej budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przy ul. Uniwersyteckiej 7/10.

  Rozpoczęcie o godz. 9.00.

  Rejestracja uczestników od godz. 8.30. Podczas niej będą zbierane oświadczenia o zaszczepieniu przeciwko Covid-19, gdyż maksymalny limit obecności osób niezaszczepionych w tej sali to 110 osób (sala mieści ogólnie 508 miejsc, uczestników konferencji będzie ok. 270).

  Mamy przeszło 270 zgłoszeń i liczymy, że większość osób będzie zaszczepiona, tak że ww. limit nie będzie problemem. Oczywiście jednak nie możemy wykluczyć innej sytuacji, tzn. że liczba uczestników niezaszczepionych będzie większa, wówczas wejdzie niestety tylko pierwsze 110 osób, które podadzą informację o braku zaszczepienia przeciwko Covid-19. Już tylko gwoli formalności informuję, że nie ma limitu udziału osób zaszczepionych.

  Proszę pamiętać o maseczkach – gospodarz obiektu wymaga ich noszenia na jego terenie.

   

   

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022 - komunikat
  Opublikowano: 12.10.2021, 16:54 przez: Lilianna Szot

  Wrocław 12.10.2021 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

  Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2022.

  Konkretne lokalizacje zostaną podane przez poszczególne powiaty i w stosunku do roku ubiegłego nie powinno być zasadniczych zmian.

  Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 945 tj. z dnia 21.05.2021r.).

  W każdym punkcie przypadającym dla radców prawnych pomoc będzie świadczyło nie więcej niż pięcioro koleżanek i kolegów. W przypadku punktu dzielonego pomiędzy adwokatów i radców prawnych do obsługi naszej części wskazujemy nie więcej niż trzech radców prawnych.

  W 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:

  1)poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

  2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  3)sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  3a)nieodpłatną mediację, lub

  4)sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .

  Realizując postanowienia ww. ustawy jak i Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych -wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2022 na 22 października br. do godziny 12.00. (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby lub na wskazany adres poczty elektronicznej).

  Czytaj dalej
 • I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe pt: "Postępowanie dowodowe i realizacja prawa do dowodu w procesie cywilnym"
  Opublikowano: 21.07.2021, 12:23 przez: Beata Kozieł

  Serdecznie zapraszamy na I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe pt: "Postępowanie dowodowe i realizacja prawa do dowodu w procesie cywilnym"

  Organizatorzy:

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski; Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

  Termin: 15 października 2021 r.

  Miejsce: Uniwersytet Wrocławski

  Termin zgłoszeń: do 20.09.2021 r.

  Kontakt w sprawie zgłoszeń i pytań dotyczących konferencji: 1WSC151021@gmail.com

  Koszty: opłata konferencyjna 30 zł

  Termin uiszczenia opłaty: do 10.09.2021 r.

  Szczegółowe informacje w załączniku.

  Za udział w konferencji przysługuje 5 punktów szkoleniowych.

   

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu Czytaj dalej
 • Wyniki kolokwium II roku aplikacji z prawa karnego - z dnia 01.10.2021r.
  Opublikowano: 11.10.2021, 13:56 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium II roku aplikacji - z PRAWA KARNEGO, przeprowadzonego w dniu 01 października 2021, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej