Aktualności

 • Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  Opublikowano: 02.01.2019, 17:00 przez: Janusz Woźny

  Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) nakłada nowe obowiązki na radców prawnych.
  Zgodnie z treścią art. 2. ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, instytucjami obowiązanymi (czyli podmiotami obowiązanymi do stosowania przepisów ustawy) są: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego.
  W związku z powyższym Krajowa Rada Radców Prawnych opracowała i udostępniła dla swoich członków wewnętrzną procedurę i harmonogram czynności.

  Można je otrzymać wysyłając mailem prośbę o ich przesłanie na adres: sekretariat@oirp.wroclaw.pl

   

 • XI edycja konkursu KRRP "Kryształowe serce"
  Opublikowano: 15.11.2018, 11:13 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  W związku z ogłoszeniem przez Krajową Radę Radców Prawnych XI edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” zapraszamy do zgłaszania kandydatów z listy członków Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
  Prawo zgłoszenia kandydatów do Konkursu przysługuje:
  * radcom prawnym,
  * społecznościom lokalnym,organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości,
  * środowiskom prawniczym,
  * beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Tytuł laureata konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" otrzymuje radca prawny, który wyróżnia się w sposób szczególny w działalności "pro publico bono" na rzecz osób i instytucji poszukujących pomocy prawnej.
  Zgłoszenia do Konkursu, wraz z uzasadnieniem, pisemnymi oświadczeniami kandydata, iż posiada pełnię praw publicznych, nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne i karnoskarbowe, dokonuje się do Dziekana OIRP we Wrocławiu na piśmie w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r.

  W załączeniu - regulamin konkursu

  Czytaj dalej
 • Prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) oraz umowy IT
  Opublikowano: 28.12.2018, 14:35 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu zaprasza na warsztaty sobotnie pt.
  Prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) oraz umowy IT

   

  Szkolenie poprowadzi:

  Roman Bieda - radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. Przewodniczący podgrupy prawnej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

  Termin: 16 lutego 2019 r. (sobota), godz. 9.00 – 13.30

  Koszt: 50 zł/os

  Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lutego br. pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl (imię i nazwisko, nr wpisu, nr telefonu, dane do faktury) z jednoczesną wpłatą na konto OIRP we Wrocławiu: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

  Za szkolenie będzie naliczanych 12 punktów - na podstawie listy obecności i dokonanej wpłaty.

  Szczegółowy program w załączeniu.

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Przegląd radcowski 21/2018
  Opublikowano: 19.12.2018, 12:34 przez: Małgorzata Nierzewska
 • ZPP zaprasza na II Rajd Alpejski
  Opublikowano: 18.12.2018, 17:26 przez: Małgorzata Nierzewska

  Zarząd Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na II Rajd Alpejski. Przyszła edycja rajdu będzie trekkingiem wokół Mont Blanc. Tour ten uznawanym jest za jeden z najpiękniejszych na świecie, albowiem biegnie przez zielone przełęcze oraz lazurowe jeziora, nad którymi wspinają się majestatyczne góry z ośnieżonymi szczytami. Niewątpliwym atutem rajdu jest kulturowa różnorodność, gdyż jego trasa wiedzie przez trzy kraje alpejskie: Francję, Włochy oraz Szwajcarię. Trekking zaczniemy od północnej strony Mont Blanc w miejscowości Chamonix, potocznie zwanej ,,mekką wspinaczy’’. Następnie skierujemy się (odwrotnie do wskazówek zegara) na zachód, później na południe do Cournmayer i dalej do Trientu, by w końcu znaleźć się z powrotem w kurorcie u podnóża Białej Góry. Z pewnością uczestnicy winni dysponować dobrą kondycją fizyczną, jednak trasa rajdu zawiera alternatywne, krótsze odcinki, które nie powinny stanowić trudności dla osób w słabszej formie.