Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • Przegląd Radcowski 31/2021
  Opublikowano: 14.07.2021, 20:32 przez: Małgorzata Nierzewska
 • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH
  Opublikowano: 27.07.2020, 12:06 przez: Jacek Krajewski

  Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim przeprowadzonym w dniach 18-21 maja 2021r.; można składać osobiście w Dziale Aplikacji OIRP we Wrocławiu (50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 8, III piętro, pokój 317), w godzinach 1000-1400, PO ODEBRANIU UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNIKU EGZAMINU RADCOWSKIEGO. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na posiedzeniu Rady OIRP we Wrocławiu, po 21 lipca 2021 r.

  Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w dniu 10 września 2021 r., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2021 r. Dla osób, które złożą wnioski po 21 lipca br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

  Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

  • wniosek o wpis na listę radców prawnych (w załączniku poniżej),
  • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),
  • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
  • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, o ile nie został złożony przy egzaminie wstępnym na aplikację radcowską,
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (w załączniku poniżej),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (w załączniku poniżej),
  • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne (w załączniku poniżej),
  • dwa zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło,
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) – tj. 1680 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).
  • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

   

  Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

  • wniosek o wpis na listę radców prawnych (w załączniku poniżej),
  • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej), 
  • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,
  • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza,
  • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. Osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (w załączniku poniżej),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (w załączniku poniżej),
  • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne (w załączniku poniżej),
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),
  • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.) – tj. 2.800 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).

  * wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

  Czytaj dalej
 • REJS STATKIEM- KOMUNIKAT
  Opublikowano: 13.07.2021, 11:34 przez: Beata Kozieł

  Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni

   

  już w tą sobotę tj. 17 lipca 2021 r., odbędzie się Rejs statkiem w stylu lat 80 🛥

  Kilkugodzinny rejs to doskonała okazja do podziwiania pięknych widoków oraz odkrywania uroków Wrocławia, a wspólne biesiadowanie to z kolei doskonała okazja do integracji.

  Szczegóły dla uczestników rejsu:

  📌 Godzina: 19:00

  📌Start i koniec: Bulwar Xawerego Dunikowskiego (Hala Targowa)

  📌 Nazwa statku: Goplana

  W trakcie rejsu zaplanowany jest grill oraz zabawa przy gorących rytmach lat 80 granych przez DJ.📀

  Mile widziane odpowiednie stylizacje

  Liczymy na Państwa pomysłowość 👕👗👖

  Do osób, które planują wznosić toasty 🍻, prosimy o zaopatrzenie się w ulubione trunki żeglarzy 👍😁

   

  Nie pozostaje Nam nic innego jak powiedzieć: Do zobaczenia  

 • Webinarium "Portal Rejestrów Sądowych" 12 lipca br
  Opublikowano: 08.07.2021, 13:22 przez: Lilianna Szot

  Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza na webinarium:

  Portal Rejestrów Sądowych – nowe możliwości czy ograniczenia?

  e-Formularze czyli elektroniczne wnioski do KRS-u;

  Prosta Spółka Akcyjna jako “spółka S24”

  Termin: 12 lipca 2021 r., godz. 17.00 (poniedziałek)

  Prowadzący: Adrian Orliński - Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej orzekający od 20 lat w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie delegowany do Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Szkolenie jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby (6 punktów szkoleniowych).

  Link do szkolenia z platformy Weezycast otrzymają Państwo w dniu szkolenia ok. godz. 12.00.

  UDOSTĘPNIAMY 500 MIEJSC.

  REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu.

  UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

  Po szkoleniu zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej https://oirp.wroclaw.pl/radcowie/ankieta-ewaluacyjna-dla-uczestnikow-szkolen

   

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Wyniki kolokwium II roku aplikacji z prawa karnego - z dnia 28.06.2021r.
  Opublikowano: 06.07.2021, 13:09 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium II roku aplikacji - z PRAWA KARNEGO, przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2021, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej