Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • Odwołane rozprawy i posiedzenia przed OSD OIRP we Wrocławiu
  Opublikowano: 13.03.2020, 15:54 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. wszystkie terminy rozpraw i posiedzeń przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym OIRP we Wrocławiu zostały odwołane bezterminowo.

 • Ważne dla radców prawnych prowadzącyh działalność gospodarczą
  Opublikowano: 19.03.2020, 18:26 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !

  Jak zapewne zauważyliście prowadzone są obecnie intensywne prace legislacyjne związane z dostosowaniem polskich regulacji prawnych do stanu zagrożenia epidemicznego. Ważną ich część stanowią propozycje dotyczące pomocy osobom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

  W związku z tym nasza Izba (za pośrednictwem Komisji ds. współpracy z samorządami zawodowymi, instytucjami publicznymi i edukacji prawnej oraz praw i wolności człowieka) na podstawie porozumienia zawartego w dniu 6 marca 2020 r. z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców chciałaby przyczynić się do opracowania jak najbardziej korzystnych nowych rozwiązań prawnych.

  Dlatego też zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy, szczególnie do tych z Was, którzy prowadzicie własne przedsiębiorstwa w postaci kancelarii, o przesyłanie uwag, propozycji lub postulatów dotyczących problemów, które przeszkadzają i utrudniają Wam obecnie prowadzenie działalności. Możliwe, że także podczas świadczenia pomocy prawnej, zwróciliście uwagę na jakieś systemowe przeszkody, których usunięcie przyczyniłoby się do łagodniejszego przejścia stanu wywołanego rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

  Każda z Waszych uwag, propozycji i postulatów jest dla naszej Izby wyjątkowo cenna.
  Liczymy na Wasze Koleżeńskie wsparcie i szeroki odzew na nasz apel.

  Wszelkie uwagi we wspomnianej sprawie proszę kierujcie na adres: przedsiebiorca@oirp.wroclaw.pl

  Życzę wytrwałości i cierpliwości!

  Tomasz Scheffler

   

   

 • Pomoc dla potrzebujących
  Opublikowano: 17.03.2020, 20:57 przez: Małgorzata Nierzewska
  Szanowni Państwo!
  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, mając na względzie utrudnienia i potrzeby, które mogą w związku z nią powstać, uprzejmie informujemy, że z inicjatywy radców prawnych „radcowie.razem” powstała grupa wsparcia dla osób potrzebujących. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu wraz z Komisją ds. finansowych i socjalnych popiera tę inicjatywę i informuje, że uruchomiony został numer telefonu oraz adres mailowy dla osób potrzebujących pomocy – czy to w sprawach bieżących (np. realizacja recept, dowiezienie zakupów, etc.) czy innych - niestandardowych, związanych z zaistniałą sytuacją.
  Informacja ta kierowana jest przede wszystkim do potrzebujących, ale również do tych, którzy mogą przekazać wiadomość o konieczności udzielenia pomocy, jak również dla osób, które zadeklarują chęć niesienia pomocy.
   
  Z ramienia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, na prośbę Przewodniczącej Komisji Socjalnej, zgodziła się udostępnić swój numer mecenas Beata Janikowskaw godzinach 13.00 -17.00 -  tel. 603 999 655
  Telefon czynny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych  667 154 009 – w godzinach 10.00-15.00.
 • Komunikat Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
  Opublikowano: 17.03.2020, 15:52 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  W załączniku znajdą Państwo list Okręgowego Inspektoratu Ślużby Więziennej z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych w jednostkach penitencjarnych w okręgu wrocławskim.

  Czytaj dalej
 • Odwołane terminy egzaminu radcowskiego
  Opublikowano: 12.03.2020, 11:56 przez: Agata Bartczyszyn

  Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca 2020 roku. Nowe terminy egzaminów adwokackiego i radcowskiego zostaną wyznaczone niezwłocznie po zmniejszeniu się zagrożenia epidemiologicznego.

   

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliowści z dnia 12 marca 2020 r.
  w sprawie odwołania terminu egzaminu radcowskiego,
  wyznaczonego na dni 24-27 marca 2020 r.