Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • Doskonalenie zawodowe - e-learning
  Opublikowano: 16.03.2020, 15:10 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  w związku z tym, że do odwołania nie odbywają się żadne szkolenia i konferencje, zapraszamy radców prawnych do skorzystania z z platformy e-learningowej na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych.

  Poniżej link do logowania wraz z instrukcją:

  https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

   

 • Informacja nt. komunikatorów na stronie KIRP-u
  Opublikowano: 16.03.2020, 14:41 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Stosownie do dyspozycji Prezesa KRRP Pana Macieja Bobrowicza uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Rady Radców Prawnych został opublikowany krótki przewodnik (link poniżej) po nowoczesnych ogólnodostępnych aplikacjach umożliwiających komunikowanie na odległość. https://kirp.pl/aplikacje-umozliwiajace-komunikowanie-sie-na-odleglosc/

 • Apel Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu
  Opublikowano: 16.03.2020, 13:20 przez: Małgorzata Nierzewska

  W związku z ograniczeniem działania biur podawczych w sądach zwracamy Państwa uwagę na apel i informacje Prezesa SO we Wrocławiu Wojciecha Łukowskiego. Prośba o ograniczenie ilości spraw składanych na biurze podswczym i ograniczenie ich do spraw wskazanych w komunikacie na stronie www Sądu Okręgowego jak również o składanie pism za pomocą systemu e-PUAP lub mailowo na adres biuro.podawcze@wroclaw.so.gov.pl . Prezes SO zwrócił się przy tym do sędziów o rozważenie przyjmowania składanych mailem pism w sytuacji, w której ich pochodzenie nie budzi wątpliwości . Ewentualnie o wyznaczenie realnych terminów na uzupełnienie braków w postaci podpisu. Mając powyższe na względzie zwracam się do Koleżanek i Kolegów o rozważenie tej formy komunikacji z sądem - zwłaszcza w sprawach mniejszej wagi. Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak

 • Pismo Dziekanów do Starostów Powiatów - NPP
  Opublikowano: 13.03.2020, 13:25 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniu 13 marca 2020 r. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu wystosowali wspólny Komunikat do wszystkich Starostów z terenu dzialania OIRP we Wrocławiu w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów.

  Proszę zapoznać się z jego treścią:

  W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  związanym z wirusem SARS-COV-2 zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie działań umożliwiającym naszym koleżankom i kolegom, radcom prawnym i adwokatom możliwość bezpiecznego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie działania Państwa Powiatu.

  Bezpośredni kontakt  pomiędzy osobami uczestniczącymi w  udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zwiększa zagrożenie rozprzestrzeniania się patogenu i tym samym zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu zdrowotnemu ludności.

  Chcielibyśmy zatem w związku z tym zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j.) – art. 8 ust 8 -  w szczególnych przypadkach możliwe jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (….) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W naszej opinii mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją.

  Ze względu  na podejmowane w skali kraju środki zapobiegawcze, raz jeszcze zwracamy się z gorącą prośbą o podjęcie działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2 i zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej.

  W odpowiedzi na ww. pismo część starostów już poinformowało o powziętych działaniach. Prosimy o śledzenie kominikatów na stronach poszczególnych Starostw Powiatowych.

   

 • Komunikat dla zdających egzamin radcowski
  Opublikowano: 13.03.2020, 09:12 przez: Agata Bartczyszyn