Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • VI Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegu na 10 km
  Opublikowano: 17.06.2019, 10:14 przez: Beata Kozieł

  Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi i Krajowa Izba Radców Prawnych organizują VI Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegu na 10 km.

  Trasa Biegu przebiegać będzie tuż obok najciekawszych miejsc w Łodzi, w tym zabytkowej siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych.

  Impreza odbędzie się w  dniu 24 sierpnia 2019 roku w Łodzi w ramach IX Biegu Fabrykanta.

  Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://biegfabrykanta.pl/strefa-zawodnika, zaznaczając w zamieszczonym formularzu zgłoszeniowym wolę udziału w Mistrzostwach, do dnia 9 sierpnia 2019 roku lub wyczerpania miejsc, to jest zgłoszenia i opłacenia opłaty startowej przez 1500 uczestników.

   

   

  Czytaj dalej
 • Kolokwium dla aplikantów III roku (II termin i kolokwium poprawkowe)
  Opublikowano: 13.06.2019, 10:09 przez: Jacek Krajewski

  Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej (II termin i kolokwium poprawkowe) z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych), odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, w dniu 24.06.2019 r. - w sali na parterze. Rozpoczęcie kolokwium o godzinie 1600.

  Uchwała 10/06/2019 wraz z przepisami porządkowymi w załączniku.

  Czytaj dalej
 • Warsztaty sobotnie z RODO
  Opublikowano: 29.05.2019, 13:05 przez: Lilianna Szot

  Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu zaprasza na warsztaty sobotnie pt.

  Wprowadzenie do pakietu przepisów wdrażających RODO ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o radcach prawnych

  Warsztaty te rozpoczną planowany przez Komisję cykl szkoleń obejmujących tematykę RODO.

  Szkolenie poprowadzi:

  dr Maciej Kawecki - w latach 2016–2017 doradca Ministra Cyfryzacji, od 2017 r. zastępca dyrektora, a następnie dyrektor departamentu zarządzania danymi w tym samym resorcie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych.  Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. Ukończył z wyróżnieniem Europejską Akademię Dyplomacji. W latach 2015–2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – z uwagi na pełnioną funkcję nie wykonuje zawodu. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej i Wydawnictwa Wolters Kluwer. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej, w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”.

  W 2017 r. zostało mu powierzone zadanie koordynowania krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji w związku z planowanym rozpoczęciem obowiązywania RODO. Był współodpowiedzialny za wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego systemu ochrony danych osobowych. Jest przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej w Ministerstwie Cyfryzacji. W 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał go na członka Rady Funduszu Platforma Przemysłu Przyszłości. W 2019 r. zarządzeniem Ministra Cyfryzacji został powołany przewodniczącym Rady współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach ochrony danych. Jest także adiunktem na Politechnice Warszawskiej i autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych oraz współautorem komentarza do RODO z 2017 r.

  Termin: 15 czerwca 2019 r. (sobota), godz. 9.00-13.00, przerwa na lunch o godz. 11.00

  Koszt: 100 zł/os.

  Miejsce szkolenia: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, I piętro

   

  REJESTRACJA NA SZKOLENIE odbywa się:

  UWAGA! Tylko prawidłowo wypełniona deklaracja i dokonanie wpłaty gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu

    LUB

  • za pośrednictwem formularza umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu

  UWAGA! Tylko prawidłowo wypełniona deklaracja i dokonanie wpłaty gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu

   

  Zgłoszenia przyjmowane są do 7 czerwca br. z jednoczesną wpłatą na konto OIRP we Wrocławiu: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

  Za szkolenie będzie naliczanych 10 punktów - na podstawie podpisu na liście obecności i dokonanej wpłaty.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Kliknij poniżej celem zapoznania się z załacznikami i formularzem rejestracji on-line.

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Wyniki Konkursu plastycznego "Z prawem za pan brat"
  Opublikowano: 27.05.2019, 11:51 przez: Małgorzata Nierzewska

  Komisja konkursowa w składzie: mec. Anna Zalesińska, mec. Milena Szostak - Kałuska, mec. Danuta Zawada - Miernik, mec. Monika Lecko oraz mec. Robert Staszewski, po zapoznaniu się z otrzymanymi pracami wyłoniła laureatów w dwóch grupach wiekowych:

  W grupie wiekowej do 10 lat:
  Laureat: Julia Rudkiewicz, 8 lat.
  Wyróżnienie: Michalina Buch, 7 lat.

  W grupie wiekowej do 17 lat:
  Laureaci (ex aequo): Amelia Skałuba, 16 lat oraz Zuzanna Włodarska, 16 lat,
  Wyróżnienie specjalne: Dominika Ziomek, 13 lat
  Wyróżnienie: Weronika Stelmach, 14 lat,
  Wyróżnienie: Andrzej Urbański, 14 lat,
  Wyróżnienie: Aurelia Łysoń, 15 lat.

  Nagrodzone prace można obejrzeć w załącznikach.

  Laureatom, autorom wyróżnionych prac oraz wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy, nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane drogą pocztową.

   

  Czytaj dalej
 • Memorandum dotyczące stosowania nowelizacji ustawy o radcach prawnych przyjętej w ramach ustawy zapewniającej stosowanie RODO
  Opublikowano: 10.05.2019, 10:10 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Dnia 4 maja 2019 r. weszła w życie Ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ustawa ta zmienia ustawę z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych poprzez dodanie rozdziału 1a "Przetwarzanie danych osobowych". W związku z tym zostało opracowane przez OBSiL Memorandum dotyczące stosowania przez radców prawnych nowelizacji ustawy o radcach prawnych przyjętej w ramach ustawy zapewniającej stosowanie RODO (tekst w załączniku)

   

  Czytaj dalej