Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • Lista radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom fizycznym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
  Opublikowano: 15.05.2015, 09:27 przez: Małgorzata Nierzewska

  Komisja Praw Człowieka przy KRRP zwraca się o pomoc w realizacji inicjatyw stworzenia bazy danych radców prawnych występujacych jako pełnomocnicy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej osobom, które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i składają indywidualną skargę do Trybunału w Strasburgu. 

  Radcowie prawni zainteresowani wpisem na listę są proszeni o zgłoszenie swojej kandydatury i podanie nw. danych:

  - imię i nazwisko, nr wpisu,

  - adres do korespondencji,

  - nr telefonu, nr faxu,

  - adres poczty elektronicznej,

  - adres strony internetowej.

  Proszę też do danych dołączyć zgodę na ich publikację  na stronach internetowych OIRP we Wrocławiu, KRRP oraz Trybunału Praw Człowieka.

  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres biuro.rady@oirp.wroclaw.pl

 • Studia podyplomowe z zakresu mediacji
  Opublikowano: 03.03.2015, 19:12 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Uniwersytet Wrocławski rozpoczął nabór na studia podyplomowe z zakresu mediacji.

  Chętnych zdobyciem niezbędnej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodem mediatora zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i opisem studiów.

  http://uni.wroc.pl/o-nas/studia-podyplomowe-zawodu-mediatora

 • Praktyka w sądach i prokuraturze w 2015
  Opublikowano: 03.03.2015, 19:16 przez: Małgorzata Nierzewska

  W załączniku poniżej znajduje się harmonogram ogólny praktyk w sądach i prokuraturze w 2015 r. Praktyki rozpoczynają się 9 lutego 2015 r. i będą trwały do 26 czerwca 2015 r.

  Pozostałe szczegółowe wykazy praktyk z poszczególnych wydziałów sądów okręgowych i rejonowych oraz prokuratury, wraz z precyzyjnymi terminami spotkań będą sukcesywnie zamieszczane na stronie www Izby, oraz wysyłane mailem do Starostów grup I roku – jak tylko je otrzymamy.

  Proponujemy aby w każdej małej (10 osobowej grupie) wybrać starostę (osobę) odpowiedzialną za kontakt grupy z danym wydziałem sądu. Jeśli w wykazie szczegółowym nie ma podanego dokładnego terminu spotkania z Sędzią Patronem (dzień i godzina oraz sala), wówczas starosta grupy powinien się skontaktować z odpowiednim wyprzedzeniem (tydzień wcześniej) z sekretariatem danego wydziału sądu i ustalić dokładny termin praktyki dla swojej grupy.

  Praktyka jest zawsze 1 dzień w tygodniu i obejmuje dzień w którym nie ma zajęć na aplikacji.

  Każdą praktykę należy wpisać w odpowiednim miejscu w dzienniczku.

  Uwaga!
  Jeśli jakaś osoba nie będzie widniała na szczegółowym harmonogramie w danym wydziale sądu, proszę przy odbywaniu praktyk powołać się na główny (kolorowy) harmonogram praktyki i uczęszczać na praktykę z grupą do której jest się przypisanym w tym harmonogramie.

  Czytaj dalej
 • Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
  Opublikowano: 04.05.2015, 12:53 przez: Małgorzata Nierzewska

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu zwołuje Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu na dzień 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 17:00, które odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 8,  z następującym porządkiem obrad:

  Czytaj dalej
 • Karta Praw Podstawowych
  Opublikowano: 11.05.2015, 13:02 przez: Administrator

  Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP wraz z Instytutem Prawa i Społeczeństwa wydał publikację pt."Karta Praw Podstawowych jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników". Powstała w ramach międzynarodowego projektu - pod tą samą nazwą - współfinansowanego przez Unię Europejską. W załączniku treść publikacji.

  Czytaj dalej