Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • Studia podyplomowe z zakresu mediacji
  Opublikowano: 03.03.2015, 19:12 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Uniwersytet Wrocławski rozpoczął nabór na studia podyplomowe z zakresu mediacji.

  Chętnych zdobyciem niezbędnej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodem mediatora zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i opisem studiów.

  http://uni.wroc.pl/o-nas/studia-podyplomowe-zawodu-mediatora

 • Praktyka w sądach i prokuraturze w 2015
  Opublikowano: 03.03.2015, 19:16 przez: Małgorzata Nierzewska

  W załączniku poniżej znajduje się harmonogram ogólny praktyk w sądach i prokuraturze w 2015 r. Praktyki rozpoczynają się 9 lutego 2015 r. i będą trwały do 26 czerwca 2015 r.

  Pozostałe szczegółowe wykazy praktyk z poszczególnych wydziałów sądów okręgowych i rejonowych oraz prokuratury, wraz z precyzyjnymi terminami spotkań będą sukcesywnie zamieszczane na stronie www Izby, oraz wysyłane mailem do Starostów grup I roku – jak tylko je otrzymamy.

  Proponujemy aby w każdej małej (10 osobowej grupie) wybrać starostę (osobę) odpowiedzialną za kontakt grupy z danym wydziałem sądu. Jeśli w wykazie szczegółowym nie ma podanego dokładnego terminu spotkania z Sędzią Patronem (dzień i godzina oraz sala), wówczas starosta grupy powinien się skontaktować z odpowiednim wyprzedzeniem (tydzień wcześniej) z sekretariatem danego wydziału sądu i ustalić dokładny termin praktyki dla swojej grupy.

  Praktyka jest zawsze 1 dzień w tygodniu i obejmuje dzień w którym nie ma zajęć na aplikacji.

  Każdą praktykę należy wpisać w odpowiednim miejscu w dzienniczku.

  Uwaga!
  Jeśli jakaś osoba nie będzie widniała na szczegółowym harmonogramie w danym wydziale sądu, proszę przy odbywaniu praktyk powołać się na główny (kolorowy) harmonogram praktyki i uczęszczać na praktykę z grupą do której jest się przypisanym w tym harmonogramie.

  Czytaj dalej
 • Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
  Opublikowano: 04.05.2015, 12:53 przez: Małgorzata Nierzewska

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu zwołuje Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu na dzień 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 17:00, które odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 8,  z następującym porządkiem obrad:

  Czytaj dalej
 • Karta Praw Podstawowych
  Opublikowano: 11.05.2015, 13:02 przez: Administrator

  Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP wraz z Instytutem Prawa i Społeczeństwa wydał publikację pt."Karta Praw Podstawowych jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników". Powstała w ramach międzynarodowego projektu - pod tą samą nazwą - współfinansowanego przez Unię Europejską. W załączniku treść publikacji.

  Czytaj dalej
 • Ankieta nt. oceny prawa podatkowego
  Opublikowano: 21.04.2015, 10:13 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  Biuro Analiz Sejmowych zwraca się z prośbą do radców prawnych o wypełnienie ankiety nt. oceny prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości i spójności.

  Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Kancelarii Sejmu (www.sejm.gov.pl), na stronie Biura Analiz Sejmowych (www.bas.sejm.gov.pl) jak też bezpośrednio pod adresem http://orka.sejm.gov.pl/ankieta2015