Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • Zmiana stawek opłat za czynności radców prawnych
  Opublikowano: 12.10.2016, 20:58 przez: Lilianna Szot

  Niższe stawki minimalne dla radców prawnych w wyniku opublikowanego w Dz.U. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1667),które zaczną obowiązywać od 27 października 2016 r.  Tekst rozporządzenia w załączniku.

  Czytaj dalej
 • Konferencja i warsztaty z brytyjskimi adwokatami
  Opublikowano: 03.10.2016, 16:28 przez: Małgorzata Nierzewska

  W dniach 30 września - 1 października 2016 r. odbyły się, zorganizowane przez OIRP we Wrocławiu, konferencja i warsztaty pt. “Występowanie przed sądem – sztuka czy rzemiosło?”. Projekt ten zdobył II miejsce w konkursie ogłoszonym przez KRRP na najlepszy projekt zagraniczny. Temat konferencji dotyczył metodologii występowania przed sądem z udziałem adwokatów z Wielkiej Brytanii określanych mianem najlepszych specjalistów z technik występowania przed sądem na świecie. Konferencję otworzył Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak oraz Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu prof. Mirosław Sadowski. Pomysłodawcą i prowadzącą konferencję była mec. Izabela Konopacka, która też wystąpiła z wykładem nt. odmienności instytucji w procedurze angielskiej i polskiej. Adwokaci z Wielkiej Brytanii: Peter Clark, David Dabbs, Mark Engelman, Stephen Murch oraz Paul Rogers zaprezentowali metodykę szkoleń początkujących praktyków. Przemówienie nt. sztuki przekonywania wygłosił również mec. Maciej Bobrowicz – były Prezes KRRP, a także mec. Maria Ślązak – Wiceprezes KRRP i były Prezydent CCBE, która zaprezentowała osiągnięcia Komisji ds. współpracy międzynarodowej przy KRRP. Z dużym zainteresowaniem został ten przyjęty wykład SSR Aleksandry Rutkowskiej, która mówiła o kontradyktoryjności w polskim procesie cywilnym i podzieliła się doświadczeniami zdobytymi podczas stażu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Na zakończenie konferencję podsumowała Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu Danuta Ławniczak.

  W konferencji wzięło udział wielu z zaproszonych gości, m.in. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Sędzia WSA Ryszard Pęk, pełniący obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu SSO Marcin Sosiński, Dziekan Rady OIRP w Białymstoku Andrzej Kaliński, Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy Michał Rościszewski.

  Po przemówieniach prelegentów uczestnicy warsztatów udali się do siedziby OIRP Wrocław, gdzie przez dwa dni uczestniczyli w szkoleniu metodą Hampel prowadzonym przez angielskich adwokatów nabywając nowe umiejętności m.in. technik przeprowadzania przesłuchania świadków, właściwego formułowania pytań zadawanych świadkom, analizy sprawy i prezentowania argumentacji czy też formułowania wniosków końcowych w procesie. Prezentacja technik przesłuchania świadków odbywała się na konkretnych kazusach. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w konferencji i ukończenie szkolenia.

  Zdjęcia z konferencji i warsztatów do obejrzenia w Galerii.

  Opublikowała: Rzecznik Prasowy OIRP Wrocław – radca prawny Marta Kruk

   

 • Szkolenie w Szklarskiej Porębie - 2 wolne miejsca
  Opublikowano: 03.10.2016, 12:54 przez: Lilianna Szot

  Pozostały dwa wolne miejsca na szkolenie w Szklarskiej Porębie w terminie 6-9.10.2016 r. „Informatyzacja procesu cywilnego. Instrumenty elektroniczne w procedurze cywilnej” - Grzegorz Karaś, sędzia SO we Wrocławiu; dr hab. Dariusz Szostek, radca prawny prof. nadzwyczajny Uniwersytet Opolski.

  Informacje w KRRP

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna - zestawienia półroczne
  Opublikowano: 21.06.2016, 15:17 przez: Małgorzata Nierzewska
  Szanowni Państwo,

  przypominamy o obowiązku dokumentowania, w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielonej pomocy przez wyznaczonych  radców prawnych i przedłożenia kart zbiorczego zestawienia za I półrocze 2016 r.
   
  Osoby, które jeszcze nie złożyły sprawozdania - prosimy o pilne przesłanie skanu zestawienia na adres: nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub dostarczenie do Biura Rady OIRP we Wrocławiu.
   
   
  Czytaj dalej
 • Nowe wydarzenie: V Oławska Konferencja Mediacyjna pt. "Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce"
  Opublikowano: 21.09.2016, 15:32 przez: Lilianna Szot