Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

2015

Orzeczenia i postanowienia (wraz z uzasadnieniami) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP we Wrocławiu dostepne według prowadzonego repertorium, za okres od 1 stycznia 2015 r. do chwili obecnej. Dalsze orzeczenia i postanowienia OSD OIRP we Wrocławiu będą publikowane po ich uprawomocnieniu.

Przewodniczący OSD OIRP we Wrocławiu

r.pr. Waldemar Lewandowski