2015

Orzeczenia i postanowienia (wraz z uzasadnieniami) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP we Wrocławiu dostepne według prowadzonego repertorium, za okres od 1 stycznia 2015 r. do chwili obecnej. Dalsze orzeczenia i postanowienia OSD OIRP we Wrocławiu będą publikowane po ich uprawomocnieniu.

Przewodniczący OSD OIRP we Wrocławiu

r.pr. Waldemar Lewandowski