Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Akty prawne

Opłata za Aplikację w roku szkoleniowym 2022

Dnia 25 stycznia 2022 r. została podjęta Uchwała 30/2022 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie sposobu i terminu zapłaty opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2022

Opłata roczna za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku, ustalona Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz. U. z 2020 r., poz. 2273) na kwotę 5850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), może być wniesiona bądź w całości do dnia 31 stycznia 2022 r. bądź w czterech równych częściach po 1462,50 zł (tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) w terminach:

- do 31 stycznia 2022 r.

- do 31 marca 2022 r.

- do 30 czerwca 2022 r.

- do 30 września 2022 r.

 

Wpłaty należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe, które dostępne są po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności”. W tytule przelewu należy podać słowo "I, II, III lub IV rata za aplikację".

Opłata roczna za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku w roku szkoleniowym 2022 wynosi 5.850,00zł.

 

Pytania na kolokwium ustne w 2022 roku

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:
- pytania z zakresu prawa pracy (103 pytania) i prawa ubezpieczeń społecznych (61 pytań).

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
- pytania z zakresu prawa spółek handlowych (150 pytań), pytania z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (57 pytań).

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
- pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (51 pytań), etyki radcy prawnego (50 pytań), oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Załączniki: