Akty prawne

Opłata za Aplikację w roku szkoleniowym 2017

W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 9/2017 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 17 stycznia 2017 r. dotycząca rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2017 wraz terminami do których należy wpłacić poszczególne raty. Wpłaty należy dokonać na rachunek bieżący Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prowadzony w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu: PKO BP SA 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320

Opłata roczna za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku w roku szkoleniowym 2017 wynosi 5.200,00zł.

Pytania na kolokwium ustne w 2017 roku

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:
- pytania z zakresu prawa pracy (158 pytań)
- pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60 pytań)

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
- pytania z zakresu prawa gospodarczego (265 pytań)

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
- pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (66 pytań)
- pytania z zakresu etyki radcy prawnego (99 pytań)
- pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (55 pytań)