Akty prawne

Opłata za Aplikację w roku szkoleniowym 2020

W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr .../2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 21 stycznia 2020 r. dotycząca rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2020 wraz terminami do których należy wpłacić poszczególne raty. Wpłaty należy dokonać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prowadzony w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu: PKO BP 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859

Opłata roczna za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku w roku szkoleniowym 2020 wynosi 5.850,00zł.

Pytania na kolokwium ustne w 2020 roku

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:
- pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań)
- pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (54 pytania)

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
- pytania z zakresu prawa gospodarczego (248 pytań)

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
- pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań)
- pytania z zakresu etyki radcy prawnego (94 pytania)
- pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań)