Akty prawne

Opłata za Aplikację w roku szkoleniowym 2020

Dnia 5 maja 2020 r. została podjęta Uchwała Nr 739/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, w sprawie zmiany Uchwały nr 710/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2020 r.,dotycząca rozłożenia na 4 równe raty opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2020, wraz terminami do których należy wpłacić poszczególne raty.

- I rata w wysokości 1 462,50 zł do dnia 31 stycznia 2020 r.

- II rata w wysokości 1 462,50 zł  do dnia 30 czerwca 2020 r.

- III rata w wysokości 1 462,50 zł  do dnia 31 sierpnia 2020 r.

- IV rata w wysokości 1 462,50 zł  do dnia 31 października 2020 r.

 

Wpłaty należy dokonać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prowadzony w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu: PKO BP 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859

Opłata roczna za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku w roku szkoleniowym 2020 wynosi 5.850,00zł.

Pytania na kolokwium ustne w 2020 roku

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:
- pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań)
- pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (54 pytania)

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
- pytania z zakresu prawa gospodarczego (248 pytań)

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
- pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań)
- pytania z zakresu etyki radcy prawnego (94 pytania)
- pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań)