Praktyka w sądach i prokuraturze

PRAKTYKA W SĄDACH I PROKURATURZE W 2018 R.

 W załącznikach znajduje się harmonogram ogólny praktyk w sądach i prokuraturze w 2018 r. Praktyki rozpoczynają się 19 lutego 2018 r. i będą trwały do 21 września 2018 r. (w lipcu praktyk nie ma - przerwa wakacyjna ).
 
Pozostałe szczegółowe wykazy praktyk z poszczególnych wydziałów sądów okręgowych i rejonowych oraz prokuratury, wraz z precyzyjnymi terminami spotkań będą sukcesywnie zamieszczane na stronie www Izby, oraz wysyłane mailem do Starostów grup I roku – jak tylko je otrzymamy.
 
Proponujemy aby w każdej małej (kilkuosobowej grupie) wybrać starostę (osobę) odpowiedzialną za kontakt grupy z danym wydziałem sądu. Jeśli w wykazie szczegółowym nie ma podanego dokładnego terminu spotkania z Sędzią Patronem (dzień i godzina oraz sala), wówczas starosta grupy powinien się skontaktować z odpowiednim wyprzedzeniem (tydzień wcześniej) z sekretariatem danego wydziału sądu i ustalić dokładny termin praktyki dla swojej grupy.
 
Praktyka jest zawsze 1 dzień w tygodniu i obejmuje dzień w którym nie ma zajęć na aplikacji.
 
Każdą praktykę należy wpisać w odpowiednim miejscu w dzienniczku.
 
Uwaga!
Jeśli jakaś osoba nie będzie widniała na szczegółowym harmonogramie w danym wydziale sądu, proszę przy odbywaniu praktyk powołać się na główny (kolorowy) harmonogram praktyki i uczęszczać na praktykę z grupą do której jest się przypisanym w tym harmonogramie.
 
Osoby które złożyły wnioski o odbywanie praktyki poza „okręgiem” wrocławskim, informację o rozpoczęciu praktyki otrzymają bezpośrednio z działu aplikacji.