Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Finanse OIRP

Jednostki samorządu radców prawnych prowadzą samodzielną gospodarką finansową na zasadzie samofinansowania działalności wpływami ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kar pieniężnych, a także z dochodów z innych źródeł (m.in. dotacji, subwencji, darowizn, spadków) w granicach obowiązujących przepisów oraz regulaminu gospodarki finansowej samorządu uchwalonego przez Krajową Radę.

Krajowa Rada Radców Prawnych i okręgowe izby radców prawnych prowadzą działalność statutową finansowaną na podstawie budżetu – planów wpływów i wydatków uchwalanych przez Radę oraz mogą prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną finansowo w formie zakładów, rozliczaną rachunkiem wyników, której zyski mogą zasilać po stronie wpływów budżet działalności statutowej.

Krajowa Rada sprawuje nadzór nad działalnością finansową izb okręgowych w zakresie ustalonym regulaminem gospodarki finansowej samorządu oraz ustala zasady obiegu informacji finansowo-gospodarczej w ramach samorządu.

Autor:Małgorzata Nierzewska
Opublikował:Małgorzata Nierzewska
Data publikacji:05.03.2015 15:08
Data ostatniej zmiany:31.10.2020 22:56