Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Ogłoszenia

 • Ogłoszenie o wpłynięciu wniosku o wpis
  Opublikowano: 22.01.2021, 16:41

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych:

  MARTA PANKOWSKA, zamieszkała we Wrocławiu, urodzona w 1978 r., córka Ryszarda i Czesławy /wniosek złożony 21-01-2021 r., podstawa wpisu z art. 24 ust.1 pkt. 1-5 i ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 2 pkt 4 u.r.pr./
  Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosków. Niniejsze ogłoszenie podlega upublicznieniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.

 • Ogłoszenie o wpłynięciu wniosku o wpis
  Opublikowano: 19.01.2021, 22:12

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę prawników zagranicznych:

  MATEUSZ BRATKO, zamieszkały we Wrocławiu, urodzony w 1991 r., syn Piotra i Joanny (wniosek złożony 29-12-2020 r. (uzupeł. 15-01-2021 r.), podstawa wpisu art. 4 ust. 2 i art. 6 ustawy z 05-07-2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej na terenie RP)

   

  Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawców, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosków. Niniejsze ogłoszenie podlega upublicznieniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.