Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Organy

Organami Okręgowej Izby Radców Prawnych są:

 • zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych
 • rada okręgowej izby radców prawnych
 • okręgowa komisja rewizyjna
 • okręgowy sąd dyscyplinarny
 • rzecznik dyscyplinarny

Organem wykonawczym rady okręgowej izby radców prawnych jest jej prezydium, które stanowią dziekan oraz wybrani przez radę wicedziekani, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Członkami organów samorządu mogą być tylko radcowie prawni.
Kadencja organów samorządu trwa 4 lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Organy samorządu podejmują uchwały w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

XI kadencja

DZIEKAN RADY OIRP WE WROCŁAWIU

TOMASZ SCHEFFLER

CZŁONKOWIE RADY OIRP WE WROCŁAWIU

    1. JOANNA ZIMOŃ-FRANKIEWICZ - Wicedziekan
    2. IZABELA KONOPACKA - Wicedziekan   
    3. KATARZYNA MIELNICKA  - Wicedziekan   
    4. KRYSTIAN MULARCZYK - Wicedziekan  
    5. AGNIESZKA TEMPLIN - Sekretarz
    6. ARTUR GÓRECKI - Skarbnik
    7. SYLWIA FILIŃSKA  - Członek Prezydium
    8. BEATA JANIKOWSKA - Członek Prezydium
    9. ROBERT STASZEWSKI - Członek Prezydium
    10. HANNA DRYNKORN                     
    11. MARCIN DUDARSKI                                                 
    12. RADOSŁAW GĄSIOR                         
    13.  EWA GRYC- ZERYCH                                            
    14. KATARZYNA KALUS                         
    15. MARCIN KANIA                                
    16. EWELINA KĄCKA                             
    17. JOANNA ŁABĘDZKA                         
    18. DANUTA ŁAWNICZAK                       
    19. JAN ŁOZIŃSKI                                
    20. JOANNA MAJEWICZ                                                       
    21. MACIEJ ONICHIMOWSKI                 
    22. MICHAŁ PYRZ                                  
    23. MACIEJ RÓŻEWICZ                          
    24. BOGUSŁAW SOŁTYS                         
    25. ROBERT STASZEWSKI                         
    26. EWA ŻOŁNIERCZYK                         

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ OIRP WE WROCŁAWIU

                               Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
                               MAGDALENA WASYLKOWSKA-MICHÓR

                               Członkowie:

    1. TOMASZ BAJSAROWICZ             
    2. ADRIAN BALCERZAK                  
    3. DANIEL RYBARCZYK                  
    4. AGATA SMOLAREK                 

SĘDZIOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO OIRP WE WROCŁAWIU


                               Przewodnicząca:

                               ANNA JARLIŃSKA

                               Zastępca Przewodniczącej:

                               MAGDALENA SIERNY

    1. DOMINIKA BATOR                 
    2. ANIELA BEREŚ                                          
    3. KATARZYNA CIERNIEWSKA-JANUSZKIEWICZ                        
    1. RAFAŁ DEMSKI                         
    2. JACEK DŻEDZYK                       
    3. BEATKA DRILL                                     
    4. GRZEGORZ KOWALIK                 
    5. WALDEMAR LEWANDOWSKI        
    6. ANNA MOŚCIŃSKA                      
    7. MAGDALENA RAJCHEMBA          
    8. KRYSTYNA SKOTOWSKA-TOMKIEWICZ                            
    1. WOJCIECH ZAKRZEWSKI         
    2. MAREK ZALISKO                       
    3. KAROL ZAWADZANKO            

 

         RZECZNIK DYSCYPLINARNY OIRP WE WROCŁAWIU

                   ANITA WORONIECKA

                                  Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

 1. BEATA JACKOWSKA
 2. SYLWIA WIĄZOWSKA-GREHL
 3. MAGDALENA KOTULLA
 4. KATARZYNA PIÓRKOWSKA- FRĄTCZAK
 5. ANDRZEJ GRZYWNA
 6. DOMINIKA BUCH
 7. IRENEUSZ BROŚ
 8. PAWEŁ KOLAK
 9. AGNIESZKA DUDEK
 10. ZBIGNIEW STECZ
 11. SYLWIA PIK
 12. PAWEŁ MACHAJSKI
 13. MAŁGORZATA BARTOSZEWICZ
 14. AGNIESZKA DUDZIAK
 15. PIOTR BICZAK
 16. KATARZYNA TALKOWSKA- SZEWCZYK
 17. ANNA BOCIAN
 18. KRZYSZTOF SŁAPCZYŃSKI
 19. DOROTA MAJCHEREK - KAROLUK
 20. ELŻBIETA WASIEŃKO

 

         CZŁONEK KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

         JAN ŁOZIŃSKI

                   DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH

    1. TOMASZ BAJSAROWICZ              
    2. MARTA BECHTOLD                        
    3. MARIUSZ BOCHENEK                    
    4. SYLWIA FILIŃSKA                          
    5. ARTUR GÓRECKI                           
    6. EWA GRYC-ZERYCH                      
    7. MARCIN KANIA                              
    8. MONIKA KLONOWSKA                    
    9. IZABELA KONOPACKA                    
    10. LESZEK KORCZAK                        
    11. MARTA KRUK                                
    12. MAGDALENA KRUPSKA                  
    13. JOANNA ŁABĘDZKA                       
    14. KRYSTIAN MULARCZYK                  
    15. TOMASZ SCHEFFLER                     
    16. BOGUSŁAW SOŁTYS                       
    17. DANIELA SOSIN                              
    18. ROBERT STASZEWSKI                    
    19. ANITA WORONIECKA                      
    20. JOANNA ZIMOŃ-FRANKIEWICZ       

 

  

Autor:Małgorzata Nierzewska
Opublikował:Małgorzata Nierzewska
Data publikacji:05.03.2015 15:12
Data ostatniej zmiany:09.02.2021 13:04