Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Status prawny OIRP

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego.

Zasady wykonywania zawodu oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.). Samorząd radcowski tworzy Krajowa Rada Radców Prawnych oraz 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych.Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego radców prawnych. OIRP we Wrocławiu została utworzona Uchwałą nr 3 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16-12-1983 r.w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszarów ich działania oraz siedzib (t.j. Uchwała Prezydium KRRP Nr 281/IX/2016 z 20.07.2016 r.). OIRP we Wrocławiu jest niezależna w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa. Nadzór nad działalnością samorządu wykonuje Minister Sprawiedliwości.OIRP we Wrocławiu posiada osobowość prawną. Przynależność radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorządu jest obowiązkowa.

Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02-04-1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319).
Tytuł zawodowy "radca prawny" podlega ochronie prawnej. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. 

Autor:Małgorzata Nierzewska
Opublikował:Małgorzata Nierzewska
Data publikacji:05.03.2015 15:06
Data ostatniej zmiany:31.10.2020 22:55