Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Zdalne zgromadzenia wspólników + symulacja e-zgromadzenia

10:00 - 13:00, 20 Marca 2021

Komisja ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej w porozumieniu z Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza na webinarium:

Zdalne zgromadzenia wspólników + symulacja e-zgromadzenia

Termin: 20 marca 2021 r., godz. 10.00-13.00 (sobota)

Prowadzący: r.pr. Michał Skrzywanek, Kamila Kurkowska, r.pr. Agnieszka Krysik

W załączeniu sylwetki prelegentów.

Szkolenie poświęcone będzie problematyce zdalnych zgromadzeń wspólników. W jego trakcie omówione zostaną przyczyny wprowadzenia do polskiego porządku prawnego e-zgromadzeń oraz wątpliwości co do praktycznych aspektów jego przeprowadzania. Analizie poddany zostanie również regulamin e-zgromadzeń oraz sposób jego uchwalania. W takcie szkolenia odbędzie się SYMULACJA e-zgromadzenia połączona z dyskusją na temat kwestii zapalnych z punktu widzenia m.in. bezpieczeństwa e-zgromadzeń oraz tajności głosowania podczas nich.

Szkolenie jest nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich członków samorządu radców prawnych. Radcowie spoza OIRP we Wrocławiu otrzymają zaświadczenie o zdobytych punktach bezpośrednio do swojej Izby (8 punktów szkoleniowych).

Link do szkolenia z platformy ZOOM otrzymają Państwo dzień przed szkoleniem ok. godz. 12.00.

UDOSTĘPNIAMY 400 MIEJSC.

REJESTRACJA odbywa się dla wszystkich w ten sam sposób za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu od 18 lutego do 18 marca br.

UWAGA! Tylko wypełniony formularz, w szczególności prawidłowe podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do wykładu, gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu.

Po szkoleniu zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej https://oirp.wroclaw.pl/radcowie/ankieta-ewaluacyjna-dla-uczestnikow-szkolen

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.