Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Warsztaty mediacyjne

10:00 - 18:00, 18 Marca 2017

Warsztaty mediacyjne 18 i 25 marca

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu zaprasza na DWUDNIOWE WARSZTATY MEDIACYJNE, które odbędą się 18 i 25 marca br. Szkolenie poprowadzą: mediator Magdalena Cetera i mediator Dorota Fedorowska.

Magdalena Cetera oraz Dorota Fedorowska są jednymi z najbardziej doświadczonych mediatorów w kraju. Od 2003 roku prowadzą postępowania mediacyjne zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych. Posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów z tematyki mediacji, są współautorkami i wykładowcami Podyplomowego Studium Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I

Wprowadzenie teoretyczne – wykład (4 godz.)

  • „Koncepcja Harwardzka” – zasady rokowań ukierunkowanych na konsensus
  • zasady i przebieg procesu mediacji
  • warunki skuteczności mediacji
  • umiejętności mediacyjne w procesie poszukiwania konsensusu

Metodyka mediacji – warsztaty (4 godz.)

  • komunikacja w mediacji - parafraza, odzwierciedlenie uczuć, podsumowanie, klaryfikacja, dowartościowanie, przeformułowanie, pytania w mediacji

DZIEŃ II

Doskonalenie technik mediacyjnych - warsztaty ( 8 godz.)

  • efektywność mediacji – budowanie zrozumienia, przełamywanie impasu, rozmowy na osobności, rozpoznanie potrzeb, sytuacje trudne - praca z oporem, wentylacja, poszukiwanie wspólnego stanowiska
  • symulacje i studia przypadków

Zajęcia odbędą się 18 marca (sobota) i 25 marca (sobota) w sali wykładowej OIRP
we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 8 od godz.10.00 do godz.18.00.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl (imię i nazwisko, nr wpisu, telefon, dane do faktury) do 3 marca br. z jednoczesną wpłatą na konto OIRP kwoty 300 zł za udział w I części w dniu 18 marca br. i kwoty 400 zł za udział w II części w dniu 25 marca br.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (maksymalna ilość uczestników: do 20 osób) o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.

OIRP we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 10 osób.

Za uczestnictwo w dwudniowych warsztatach mediacyjnych można uzyskać 36 punktów.