Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dostęp i ograniczenia dostępu do informacji publicznej. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

17:00 - 19:30, 17 Stycznia 2019

Dostęp i ograniczenia dostępu do informacji publicznej. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Michał Bernaczyk – radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr. Zajmuje się problematyką konstytucyjnego statusu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji, wolności jej pozyskiwania i rozpowszechniania. Ekspert zewnętrzny Biura Analiz Sejmowych. W latach 2013-2015 pełnił funkcję stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu VII kadencji. Od maja 2018 r. jest ekspertem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej (wspólnej inicjatywy Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”).

 

17.01.2019 r. , godz. 17.00-19.30, OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, sala wykładowa, I piętro


Uczestnictwo w tzw. czwartkach radcowskich jest nieodpłatne dla radców prawnych. Za udział można uzyskać 6 punktów.

Punkty naliczane będą na podstawie podpisanej listy obecności.

Obowiązują wcześniejsze zapisy

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl lub przez Extranet.

Liczba miejsc ograniczona!