Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Postępowanie cywilne - odrębne. Wnioski o zatwierdzenie oświadczenia o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie. Problemy związane z postępowaniem w zakresie tej instytucji procesowej. Zabezpieczenie spadku

17:00 - 19:30, 25 Kwietnia 2019

Postępowanie cywilne - odrębne. Wnioski o zatwierdzenie oświadczenia o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie. Problemy związane z postępowaniem w zakresie tej instytucji procesowej. Zabezpieczenie spadku, a postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku  – SSR w Gliwicach Paweł Strumiński

25.04.2019 r. , godz. 17.00-19.30, OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, sala wykładowa, I piętro

Uczestnictwo w tzw. czwartkach radcowskich jest nieodpłatne dla radców prawnych. Za udział można uzyskać 6 punktów.

Punkty naliczane będą na podstawie podpisanej listy obecności.

Obowiązują wcześniejsze zapisy

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl lub przez Extranet.

Liczba miejsc ograniczona!