Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) oraz umowy IT

09:00 - 13:30, 16 Lutego 2019

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu zaprasza na warsztaty sobotnie pt.
Prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) oraz umowy IT

 

Szkolenie poprowadzi:

Roman Bieda - radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. Przewodniczący podgrupy prawnej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

Termin: 16 lutego 2019 r. (sobota), godz. 9.00 – 13.30

Koszt: 50 zł/os

Miejsce: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, sala wykładowa, I piętro

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lutego br. pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl (imię i nazwisko, nr wpisu, nr telefonu, dane do faktury) z jednoczesną wpłatą na konto OIRP we Wrocławiu: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

Za szkolenie będzie naliczanych 12 punktów - na podstawie listy obecności i dokonanej wpłaty.

Szczegółowy program w załączeniu.

Załączniki: