Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Arbitraż online w Polsce

17:00 - 19:30, 06 Czerwca 2019

Arbitraż online w Polsce - Bartosz Ziemblicki jest radcą prawnym od 2012 roku oraz doradcą podatkowym od 2015 roku. Posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych o podwójnej specjalności: prawo międzynarodowe oraz prawo europejskiej. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz partnerem we wrocławskiej Kancelarii Prawnej ZKZ. W roku 2017 ukazała się jego monografia pod tytułem "Arbitraż online" (220 stron). Ponadto uczestniczył w tworzeniu pierwszego w Polsce elektronicznego sądu polubownego.

06.06.2019 r. , godz. 17.00-19.30, OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, sala wykładowa, I piętro

Uczestnictwo w tzw. czwartkach radcowskich jest nieodpłatne dla radców prawnych. Za udział można uzyskać 6 punktów.

Punkty naliczane będą na podstawie podpisanej listy obecności.

Obowiązują wcześniejsze zapisy

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl lub przez Extranet.

Liczba miejsc ograniczona!