Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Reforma procedury cywilnej 22.11 SSR M.Klonowski, SSR P.Mroczkowski

10:00 - 15:00, 22 Listopada 2019

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu wraz z Komisją ds. doskonalenia zawodowego zaprasza na zajęcia z cyklu Reforma procedury cywilnej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem i zapisywanie się na zajęcia:

22 listopada 2019 r. (piątek), godz. 10.00-15.00 - amfiteatr BC, Uniwersytet Wrocławski - SSR Maciej Klonowski - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości , gdzie pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Prawa Cywilnego Procesowego w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego, brał czynny udział w pracach nad reformą procedury cywilnej wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019r., SSR Paweł Mroczkowski - dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego, w latach 2016-2019 koordynator prac nad nowelizacją KPC (12 punktów szkoleniowych)

 

Opłata za udział w jednym wykładzie wynosi 100 zł brutto/os. płatne przelewem na konto: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106. W tytule przelewu proszę wpisać: KPC, data, imię i nazwisko.

 

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE odbywa się za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu.

UWAGA! Tylko prawidłowo wypełniony formularz i dokonanie wpłaty gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).