Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Biegły w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych

17:00 - 19:30, 27 Lutego 2020

Biegły w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych - w świetle przepisów i praktyki sądowej, z uwzględnieniem zmian przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, wprowadzonych ustawą z 4.07.2019 r, które weszły w życie od 21.08.2019 r. oraz 7.11.2019 r. r.pr. Władysław Powszek – współautor książki „By biegli byli biegli. Poradnik dla biegłych sądowych i prawników” (2019), współpracuje z Ośrodkiem Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, współorganizator ankiety przeprowadzonej wśród sędziów, biegłych sądowych, adwokatów i radców prawnych, dotyczącej funkcjonowania biegłych w wymiarze sprawiedliwości oraz autor opracowania wyników tej ankiety

23.01.2020 r. , godz. 17.00-19.30, OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, sala wykładowa, I piętro

Uczestnictwo w tzw. czwartkach radcowskich jest nieodpłatne dla radców prawnych. Za udział można uzyskać 6 punktów.

Punkty naliczane będą na podstawie podpisanej listy obecności.

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE odbywa się za pośrednictwem formularza online umieszczonego pod ogłoszeniem o szkoleniu

UWAGA! Tylko prawidłowo wypełniony formularz gwarantuje uczestnictwo w szkoleniu

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).