Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Postępowanie w sprawach gospodarczych w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego

17:00 - 19:30, 23 Kwietnia 2020

Postępowanie w sprawach gospodarczych w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego Monika Biała - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków

23.04.2020 r. , godz. 17.00-19.30, OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, sala wykładowa, I piętro

Uczestnictwo w tzw. czwartkach radcowskich jest nieodpłatne dla radców prawnych. Za udział można uzyskać 6 punktów.

Punkty naliczane będą na podstawie podpisanej listy obecności.

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE - od 16 marca 2020 r.